Täna, 24. märtsil, algab nädalane üle-euroopaline teavituskampaania Get Online Week, mis julgustab ja õpetab inimesi oskuslikumalt kasutama tehnoloogiat ja internetti ning seeläbi osa saama kõigist e-maailma võimalustest.

„Info- ja telekommunikatsiooni tehnoloogiaid kasutatakse kõikides töövaldkondades ja praktiliselt ei ole enam ametit, kus IKT seadmeteta hakkama võiks saada. Seepärast on oluline teadvustada e-oskuste vajalikkust nii noorte tööturule sisenejate, tööturul olijate kui ka töötute seas,“ ütles Eesti poolt kampaaniat juhtiva Targa töö ühingu projektijuht Kadri Seeder.

Teavituskampaania raames on Targa töö ühing koostöös partneritega pakkunud noortekeskustele ja koolidele välja harivad mängud karjäärivalikute, tööelu ja IKT-ga seotud teemadel, mille eesmärk on muuta õppimine huvitavaks ning hajutada hirme „keerulise“ IKT ees. Näiteks saavad noored ära arvata IT erialasid, testida oma arvutiosade tundmist ja vastata e-viktoriini küsimustele, aga ka ise väga lihtsalt harivaid mänge luua.

Targa töö ühing kutsub kõiki huvilisi oma nutikust testima kampaania leheküljel: http://smartwork.ee/et/getonlineweek/mangud

Mitmed noortekeskused ja koolid viivad läbi eraldi üritusi IKT valdkonna tutvustamiseks ja e-oskuste arendamiseks, Vaata Maailma Sihtasutuse eestvedamisel toimub noorte IT-teemaline ideedekonkurss NutiVõistlus 2014 (www.nutilabor.ee/nutivoistlus2014).

Eesti poolseks partneriks Get Online Week kampaania läbiviimisel on kolmandat aastat järjest Targa töö ühing, mis on ka Telecentre-Europe liige.

Kampaania partnerid on Competence büroohotell, Eesti populaarseim tööportaal CV Keskus, informaatika õpetajad, Intervjuu.eu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Karjäärinõustajate ühing, Microsoft Eesti, rahvusvaheline koostööprojekt Micropol, noortekeskused, Palgainfo Agentuur, Rajaleidja, Eesti Töötukassa, Vaata Maailma Sihtasutus, video CV-de ja töökuulutuste portaal VaataAmet.

Taustainfo:
Get Online Week kampaania peakorraldaja on Euroopa kaugtöökeskusi, avatud interneti punkte ja IKT koolituskeskuste võrgustikke ühendav Telecentre-Europe. Kampaaniat toetavad IKT ettevõtted ja riigiasutused ning see on osa suuremast e-oskusi väärtustavast kampaaniast E-Skills for Jobs, mida viivad ellu Euroopa Komisjoni initsiatiivil DIGITALEUROPE ja European Schoolnet. Eesti poolt juhib e-oskuste kampaaniat Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Mõlemaid kampaaniaid toetab Grand Coalition for Digital Jobs.

Lisainfo:
Targa töö ühingu projektijuht:
Kadri Seeder
kadri@smartwork.ee
5093039