Räpina Avatud Noortekeskuses räägiti Get Online Week raames interneti vajalikkusest ja ohtudest internetis. Külastati Räpina Vallamaja ja räägiti IKT valdkonnas töötamisest.