Korraldajad: Targa töö ühing, Microsoft ja Palgainfo Agentuur

Sihtgrupp: ettevõtete juhid ja personalijuhid

Aeg: 30. mai 2014

Koht: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, Tallinn

9.30 Hommikukohvi

10:00 Avasõnad – Rain Laane, Microsoft Eesti juht 

Moderaator Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur / Targa töö ühing

I osa – Paindliku ja motiveeriva töökorralduse juhtimine

Sissejuhatus – paindliku töökorralduse juhtimise eripärad ja trendidKlaas-Jan Reincke, Flowtime asutaja ja eestvedaja

10:30 Ettevõtete näited
Töötajate arendamine ja töö mõtestamine – Aili Põllu, Prisma Peremarket,
Kuidas kasvavas ettevõttes paindlikkust säilitada – Piret Saag, Fortumo OÜ
Komistuskivid paindliku töö rakendamisel – Kadri Seeder, Targa töö ühing / Palgainfo Agentuur 

12:00 Lõuna
Demoala – paindlikku töökorraldust toetavad tarkvarad ja seadmed

13:00 II osa Paindliku töökorralduse praktilised küsimused

Tervitussõnavõtt – Eiki Nestor, Riigikogu esimees

Paindlikud töösuhted tööõiguse vaatenurgast – Gaabriel Tavits, Tartu Ülikool
Paindliku töökorralduse riskid täna ja tulevikus – Karin Rätsep, KPMG Baltics
Uued töövormid ja erisoodustused – Tõnis Jakob, Marisett OÜ

14:30 Kohvipaus

15:00 III osa – Paindliku töökorralduse efektiivsus ja tulemuslikkuse mõõtmine

Sissejuhatus – Jan Haines, HR Factory juht

15:20 Diskussioon – kaugtöö ja töötajate iseseisvus töökorralduses – poolt ja vastu

Osalevad: Äripäeva uudiste toimetaja Indrek Kald, Microsoft Eesti juht Rain Laane, HR Factory meeskonna ja teenuste juht Kädi Keinast

16:00 Kokkuvõte

16:15 Lõpp