Uuringud

Töövahendite kasutamine mobiilseks töötamiseks Novembris 2013  Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu ja Microsofti koostöös läbiviidud tööandjate ja töövõtjate küsitlus uuris töövahendite ja tarkvaraliste lahenduste kasutamist mobiilsel töötamisel.  Lühiülevaade peamistest tulemustest Slaidid Töökorraldus organisatsioonides ja iseseisvalt töötamine 2013 Kevadel 2013 Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu, Microsofti ja CPD poolt läbiviidud tööandjate ja töövõtjate küsitlus uuris töökorralduse paindlikkuse ja [...]

By | November 15th, 2010|Avalehe tekstid|0 Comments

Seisukohad

Targa Töö Ühing peab oluliseks: Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt. Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus ning kus töö tegemise aeg ja koht valitakse selle järgi, kus see on kõige tulemuslikum. Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus [...]

By | November 15th, 2010|Avalehe tekstid|0 Comments

Miks tark töö?

Tundub rumal küsida, et “miks tark töö?” – kõik tahavad ju targalt töötada. Paraku on Eestis veel küllalt ametikohti, kus olulised on “tagumiktunnid” ja mitte töö tulemus. Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. [...]

By | November 15th, 2008|Avalehe tekstid|0 Comments

Targa töö ühingu värske info

23.-27. märtsini tähistatakse üle Euroopa internetioskuste nädalat Get Online Week, mida sel aastal veab SA Vaata Maailma. Nädala keskmes on nutiseadmete turvalisus. Oma oskusi saab testida erinevate mängudega.  Vaata lähemalt GOW leheküljelt. Targa töö ühing Targa Töö ühing on 2007. a. asutatud Eesti Kaugtöö Ühingu järglane. Targa Töö ühing koondab paindliku töökorralduse alast oskusteavet ning pakub toetavaid teenuseid [...]

By | November 14th, 2007|Avalehe tekstid|0 Comments