Tööturukoolitused

Targa töö ühing pakub koolitust ja nõustamist tööturule sisenemisel ja tööelus paremini hakkama saamisel. Meie koolitused on erinevates formaatides ja lähtuvad sellest, kuidas sihtrühm infot kõige paremini vastu võiks võtta. Kasutame palju mitte-formaalseid koolitusmeetodeid ja improvisatsiooni.  Koolitusteemad ja formaadid Nupp tööle! suvelaagrid  Praktiline kandideerimine Tööturg ja palgatasemed Iseseisvalt töötamine, kaugtöö korraldus Suhtlemistreening Tööpraktika vahendamine   [...]

By | March 9th, 2013|Koolitused|0 Comments

Kaugtöö rakendamine organisatsioonis

Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja kaugtöö süsteemsel rakendamisel. Kaugtöö läbimõeldud ja süsteemne rakendamine võib tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Kaugtöö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse [...]

By | November 15th, 2010|Koolitused|0 Comments