Kaugtöö alase juhtimisvõimekuse tõstmise projekt

Projekt "Era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste juhtimisvõimekuse tõstmine paindliku töökorralduse osas” aitas oluliselt kaasa Targa töö ühingu kompetentsi kasvule nii kaugtöö korraldamisel kui kaugtöökeskuste majandamisel.  Projekti peamine eesmärk oli era- ja avaliku sektori organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste paindliku töökorralduse alane juhtimisvõimekuse kasv läbi suurenenud teadlikkuse, koostöö ja koolituste. Projekti käigus viidi läbi juhtumiuuringud kaugtööd [...]

By | May 16th, 2011|Projektid|0 Comments

Kaugtöökeskuste võrgustiku arendamise projekt

Projekt: "Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine" aitas luua oskusteabe baasi ja praktika kaugtöökeskuste asutamiseks ja majandamiseks.  Projekti eesmärk oli parandada riskirühmade töötamise ja enesetäiendamise võimalusi piirkondlike kaugtöökeskuste võrgustiku käivitamise ning paindliku töökorralduse laiema leviku tulemusena. Kaugtöökeskuste eestvedajate koolitamine. Projekti raames leiti üle Eesti kaugtöökeskuste potentsiaalsed eestvedajad ja kaasati nad spetsiaalsesse koolitusprogrammi. Koolituse käigus [...]

By | December 20th, 2010|Projektid|0 Comments