Tingimused

Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.

Kandideerimistingimused:

  • Vähemalt üks töölepinguga töötaja, kes ei kuulu äriregistri sissekande alusel organisatsiooni juhatusse ega omanikeringi.
  • Organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt üks aasta.
  • Vastutustundlik käitumine:
  • maksuvõla puudumine,
  • ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud,
  • ei ole pankrotis ega likvideerimisel

Kandideerimiseks peab osaleda sooviv organisatsioon täitma elektroonilise sooviavalduse, mis koosneb kolmest osast:

  1. Üldandmete ankeet
  2. Lühike enesehindamisvorm kaugtöö rakendamise kohta
  3. Lühiküsimustik organisatsiooni kaugtöö rakendamise kohta