Project Description

Töövahendite kasutamine mobiilseks töötamiseks

Novembris 2013  Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu ja Microsofti koostöös läbiviidud tööandjate ja töövõtjate küsitlus uuris töövahendite ja tarkvaraliste lahenduste kasutamist mobiilsel töötamisel.

Lühiülevaade peamistest tulemustest

Slaidid