Project Description

Töökorraldus organisatsioonides ja iseseisvalt töötamine

2013

Kevadel 2013 Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu, Microsofti ja CPD poolt läbiviidud tööandjate ja töövõtjate küsitlus uuris töökorralduse paindlikkuse ja töötajate autonoomsuse erinevaid aspekte – kuivõrd töötajad saavad kaasa rääkida oma tööaja, töökoha, töömeetodite, protsessi, eesmärkide ja tulemuste püstitamisel, tulemuste hindamise kriteeriumide määramisel ning kuivõrd mõjutada töötasu suurust.

Samuti uuriti, kuivõrd nõustuvad töötajad, et nende töökohal kehtivad väited selliste pehmete motivaatorite osas nagu head suhted kolleegidega, usalduslik õhkkond, ametialase arengu
võimalused, töö- ja isikliku elu ühitamise võimalused ning juhtimiskvaliteet. Lisaks paluti vastajatel hinnata erinevaid väiteid paindliku töökorralduse osas, kuivõrd nendega nõus ollakse.

Raporti tasuta versioon

Slaidid