“Work In Tech” osalejate kogemuslood

Maris, 2021 lennu lõpetanu

Olin ammu mõelnud karjäärimuutusele ning tundsin huvi IT valdkonna vastu. Work In Tech tundus olevat täpselt see, mida vajasin – ideaalne uute teadmisite ammutamiseks ning võimalus praktika käigus töökogemust saada.

Work in Tech programmi juures üllatas mind positiivselt väga suur toetajaskond! Alati oli keegi, kellelt abi paluda ning lahenduseta ei jäänud ükski probleem. Meil toimusid regulaarselt väga huvitavad veebinarid, kus saime ise muljeid jagada, vajalikku informatsiooni kõrva taha panna ning silmaringi avardada mitmetes erinevates valdkondades.

Programmis omandasin ma IT toe baasteadmised, mis on väga vajalikud, et sellises valdkonnas tööd leida. Tänu programmile taipasin, et IT valdkond on väga lai ning palju on veel avastada! Kõige suurem tänu, mida selles programmis osaledes tunnen, on see, et minuni on jõudnud enesekindlus, et naised saavad IT vallas suurepäraselt hakkama!

Mina võin kindlalt väita, et ilma selle programmita ning erinevate praktikakohtade intervjuudeta, poleks ma seal, kus olen praegu. Peale Work in Tech programmi jätkan töötamist infoturbe müügikonsultandina väga toredas firmas, milleks on BCS.

Soovitan Work in Tech programmi kõikidele naistele, kes on valmis midagi uut ja põnevat õppima, enda karjääri muutma ning kes otsivad uusi väljakutseid!

Anu, 2021 lennu lõpetanu

Enne programmiga liitumist olin elanud enamuse ajast Eestist väljas. Täitsin diplomaadi abikaasa ja 4 lapse ema rolli. Pärast Eestisse naasmist otsustasin hakata tööle kandideerima. Valisin oma eelmise erialaga sobivaid tööpakkumisi nagu sisekontroll, finantsanalüütik jms. Pääsesin päris mitmetel konkurssidel edasi, kuid lõplikult valituks siiski ei osutunud. Hakkasin tähele panema, et iga kord kui sain eitava vastuse tundsin mingil kujul kergendust. Kui kuulsin Work In Tech programmist, siis otsustasin sellega liituda. Tundsin, et vajan uut karjäärialast väljakutset ning enda ümber profileerimist, sest varasemad erialad ei köitnud enam. Võtsin eesmärgiks läbi uute oskuste omandamise ka töö leida. Mingit garantiid, et see lõpuks ka teoks saab, ei olnud.

Mulle meeldis, et kursused olid inglise keeles. Meile kõigile meeldib ju raamatuidki võimalusel originaalkeeles lugeda. IT on sünnilt ingliskeelne ja selle teistesse keeltesse tõlkimine tekitab tohutult segadust. Positiivsena mõjus veel, et koolituse eestipoolsed korraldajad kujundasid sellest nö. intelligentse programmi. Meile kutsuti esinema mitmeid oma ala tugevaid spetsialiste teemadel, mis on vajalikud kõikides ametites suuremal või vähemal määral ning ka igaühe isiklikus elus. Programmis käsitleti teemasid nagu läbirääkimiskunst, klienditeenindus, kuidas töötavad HR professionaalid ning kuidas luua tähelepanu köitvat LinkedIn kontot jms.

Mina õppisin läbi selle programmi eelkõige tundma praeguse hetke Eesti tööelu, töökultuuri ning inimesi sellel maastikul. Olin ju väga kaua eemal olnud nii Eestist kui ka siin töötamisest. Sain aru, et on päris palju eneseotsingutel naisi. Mitmed otsivad endale võimalust sobitada kokku pereelu ja tööd lapsi säästvamal moel: et saaks töötada kodust või või teha seda osalise tööajaga. Ühtlasi veendusin, et Eestis on palju tublisid, tegusaid, motiveeritud ja tarku naisi, keda tuleks toetada nende püüdlustes elu inimsõbralikumaks muuta.

Kõige keerukamaks programmi juures osutus leida motivatsiooni Coursera kursuse teatud väga tehnilise iseloomuga teemade omandamiseks. Mis seal salata, need väga mehised riistvaraga ja rohke tehnilise sõnavaraga seotud teemad panid kahtlema, kas see ala ikka sobib mulle? Nüüd kursuse läbinuna võin öelda, et programmis on nii rohkem kui vähem meeldivaid ehk kergeid ja raskemaid teemasid. Tehnilise kirjaoskuse jaoks on vajalikud need kõik. Raskeks teeb kursuse omandamise asjaolu, et enamus meist alustab nende teemadega nagu esimeses klassis ja seda tunnet täiskasvanuna midagi õppides tihti ei esine. Ikka on vajalikud alusteadmised käsitletud teemadest juba varasemast elust olemas. Kõik mida juba oskame tundub lihtne. Seega ei tasuks hinnata IT ala endale sobivust esmase mittemeeldimise tunde või teemade raskena tajumise järgi. Programmi alguses loodi väga väärtuslik tugigruppide süsteem. Oma grupi inimestega saime arutada esile kerkinud probleeme ning aidata üksteist motiveerida edasi tegutsema.

Kursuse läbimise kestel ja järel uurisin erinevatest allikatest, kuhu mina võiks sobituda IT maastikul oma isikuomadustega ning soovidega, võttes arvesse Eesti tööjõuturgu. See oli päris keeruline arvestades meie koroonaajastut. Tundsin, et vajan lisaks õpitule rohkem praktilist teavet. Leidsin BCS Koolituse Alustava IT spetsialisti kursuse. Selle kirjeldus kattus päris palju Coursera kursusega, aga samas lubati palju praktilist tegevust kohapeal. Paningi end sinna kirja. Koroona piirangute tõttu möödunud aasta lõpus pidin siiski ka selle kursuse läbima Zoomi vahendusel. Vaatamata sellele sain kursuse õppejõududelt palju väärtuslikku informatsiooni IT halduse praktilise olukorra kohta Eestis. Pärast seda tundsin, et olen piisavalt õppinud ja küps tööle minema. Vahepeal olin kandideerinud Teliasse praktikale läbi nende portaali. Juhtus aga nii, et just minu praktikale asumise ajaks vabanes neil töökoht ning siis pakuti mulle juba tööd. Võtsin vastu pakkumise asuda suurkliendi klienditoe spetsialisti ametikohale.

Soovitaks programmi igaühele, kes soovib ennast värskendada uute teadmistega, tutvuda toredate inimestega, laiendada enda silmaringi ning treenida õpivõimekust. Teema on eluliselt oluline kõigile.

Liina, 2021 lennu lõpetanu

Olen olnud 5-aastat lastega kodune, aga varasemalt oman kõrgharidust sotsiaaltöö alal ja töötasin töövahenduskonsultandina. Kuulsin programmist esmakordselt oma endiselt töökaaslaselt.

Otsustasin kandideerida, kuna olin oma peas tegelenud juba varasemalt mõttega, et minu praegune eriala ei ole päris see, millega sooviksin uuesti tööturule tagasi asudes edasi tegeleda. Mõtlesin, et IT ala tundub põnev ning seal on pidev tööjõupuudus, siis otsisingi võimalust seda eriala proovida. 30-aastasena 3 lapse kõrvalt uut bakat omandama minna tundus natukene hirmus, kuna suur soov oli ikkagi võimalikult kiiresti tööle minna. Seega antud programm tundus ideaalne võimalus IT maailmaga tutvust teha.

Programi puhul üllatas kõige rohkem, kui põhjalik see programm oli. Kartsin alguses, et äkki saab väga pealiskaudsed teadmised, aga paljudes teemades mindi väga sügavuti.

Ühe peamise asjana, mida programmi jooksul omandasin on kindlasti enesekindlus ja julgus ennast pakkuda erinevatesse ettevõtetesse praktikale/tööle. Kui esimese praktika vestluse ajal oli pulss 100 tuuris ja närv sees, siis viimaste töövestluste ajal olin juba rahulik ja keskendunud ja olin enne vestlust meelestatud, et lähen vestlema oma uute sõpradega, kellega veel ei ole tutvunud. Teiseks on muidugi tehnilised teadmised, mis enne olid suht 0-ringis. Kolmandaks võiks välja tuua suhtlemisoskuse, mis aastate jooksul kodus väga arglikuks jäänud oli ja erinevate grupitööde tõttu pidin lihtsalt oma kestast välja tulema.

Kõige keerulisemad olid ilmselt IT-toe koolituse ülesanded, kus sai anda vabu vastuseid (mitte valik-vastuseid). Siis pidin tõsiselt mõtlema kõige peale, mida õppinud olin. Kokkuvõttes oli rõõm nendest ülesannetest läbi saades kõige suurem ja ülesande lahendamise käigus õppisin nii mõndagi uut, mis enne tähelepanuta jäi.

Programmi lõpus olin 2-kuud praktikal BCS-is ja peale seda asusin tööle Helmesesse Juunior IT-toe spetsialisti ametikohale.

Soovitaksin programmi kõigile, kellel on oma praegusel töökohal rohkem IT-alaseid teadmisi vaja ja kõigile, kes soovivad IT maailmas esimesi samme astuda.

Triin, 2021 lennu lõpetanu

Enne programmiga liitumist olin töötanud turismi valdkonnas kokku rohkem kui 15 aastat. Enamuse sellest ajast reisikonsultandina, aga ka projekti- ja osakonnajuhina. Nii pikalt ühes valdkonnas olles tekib ikka aeg-ajalt tunne, et peaks midagi muud proovima ja kui 2021 aasta kevadel alanud COVID-pandeemia turisminduses laastamistööd tegi, kuulsin kogemata sõbrannalt Work In Tech programmi kohta. Kandideerimisega samal ajal otustasin ka töölt lahkuda ning oma viimasel tööpäeval sain e-kirja Targa Töö Ühingult, et olen ümberõppeprogrammi vastu võetud.

Mulle meeldis väga, et programmi raames sai teooria õppimise tempo ise valida. Kuna minul oli aega vabamalt käes, läbisin Courseras Google IT Support koolituse suhteliselt intensiivselt. Kindlasti on võimalik seda teha ka tavatöö kõrvalt, sest loengud on jagatud kompaktseteks videolõikudeks, mida saab sobival hetkel vaadata. Tõeliselt üllatasid mind aga Targa Töö Ühingu poolt pakutavad seminarid ja töötoad erinevatel toetatavatel teemadel. Need olid väga inspireerivad! Ja seda vahetut tuge ja julgustust, mida nii koordinaatorid kui ka kaasõppijad pakkusid, on raske ülehinnata. Suurimaks argumendiks programmiga liitumisel oli minu jaoks võimalus ja kohustus läbida praktika. See tundus tõeliselt hea variandina liikuda uude valdkonda, ilma eelneva töökogemuseta. Ja selle nimel sai kõvasti vaeva nähtud.

Praeguseks on minu kahe kuu pikkune praktika Swedbankis lõppenud ja töötan edasi samas meeskonnas infrastruktuuri insenerina. Ja täiesti kindlalt, ilma Work In Tech programmita ei oleks ma nii kaugele jõudnud.

Soovitan programmi kõgile naistele, kellel on vähegi tunne, et tahaks õppida midagi uut ja panna ennast proovile IT valdkonnas. Need teadmised ja toetus, mida Work In Tech programmis saab, on minu näitel elumuutvad.

Ljubov, 2021 lennu lõpetanu

Tahtsin õppida midagi uut, IT tundus väga põnev, soovisin leida uut tööd ja hakata ehitama uut karjääri. Siis nägin internetis ja hiljem telesaates Work In Tech programmi tutvustust.

Programmi puhul üllatas mind positiivselt väga toetav kaasõppijate kogukond ning huvitavad seminarid, kus oli võimalus rääkida praktikat pakkuvate ettevõtete esindajatega.

Programmis omandasin algteadmised mida on vaja IT-toe töötajale, lihvisin oma võimet ja motivatsiooni iseseisvalt õppida ja oma aega planeerida. Väga meeldisid seminarid LinkedIn seadistamise kohta ja sellest, kuidas koostada edukas CV.

Peale kursust leidsin meelepärase praktika koha, mis ei olnud küll otseselt seotud IT-toe kursusega, mida olen Courseras õppinud, vaid oli pigem kombinatsioon minu varasemast töökogemusest ja kursusel õpitust. Läksin praktikale IT-alaste koolituste valdkonda – see on valdkond, mis pakkus mulle tõelist huvi ja läksin sinna nö avatud südamega, kuna tundsin, et see on valdkond, kus ma saan oma tugevused ja omandatud teadmised kõige paremal moel tööle panna. Nüüd on praktikast saanud ka päris töökoht, mille üle tunnen vaid siirast rõõmu. Ilma Work in Tech programmita poleks ma osanud sellises valdkonnas ja säärases ettevõttes tööd otsida.

Soovitan programmi kõigile, kes soovivad õppida midagi uut ja põnevat, saada tuttavaks sihikindlate ja positiivselt meelestatud inimestega, panna oma oskused ja teadmised proovile, kes soovivad teha karjääripöörde, ning kes soovivad saada aimu, mis on kaasaegne veebiloengute õppevorm.

Ingrid, 2021 lennu lõpetanu

Tahtsin juba tükk aega oma ellu mingit muutust, aga seni polnud miski minuga resoneerunud õigesti. Work In Techi kohta sain informatsiooni Töötukassast.

Programmi puhul üllatsin meeldivalt sellest, kui palju positiivsust ja teotahet annab juurde toetav grupp. Samuti ka sellest, et miski polnud üleliia raske tegelikult.

Programmis omandasin baasteadmised IT toest, ettekujutuse IT maailma ampluaast, julguse proovida uusi ning tundmatuid asju.

Peale programmi lõppu asusin omal käel edasi õppima kindlal suunal ning soovin peale uute teadmiste ja kogemuste omandamist sihtida töökohta tööturul IT-valdkonnas.

Ma soovitaksin WIT programmi tegelikult kõigile. Digioskused on nagunii väga olulised igas valdkonnas.

Darja, 2021 lennu lõpetanu

Enne Work In tech programmiga liitumist olin sotsiaalmeedia turundusjuht. Olin ammu mõelnud liikuda edasi IT maailma ja antud programm oli suurepärane võimalus alustada. Olen siiamaani õnnelik ja tänulik, et mind valiti kandidaatide hulgast. Aitäh teile veel kord, et aitasite mul minu eluunistust täita!

Ma õppisin programmis, et IT valdkonnas on kõik teretulnud ja see üldse ei ole nii hirmus ja raske, nagu võib tunduda. Kolm peamist asja mida ma omandasin programmist on: kuidas iseseisvalt arvutit kokkupanna, millest koosneb süsteemi administraatori kohustused ja kuidas kaitsta enda ja firma andmed. Saan julgelt öelda, et 1, 4 ja 5 moodulid Courseras andsid mulle palju vajalikut infot.

Minujaoks oli kõige keerulisem kolmas moodul Courseras, aga äkki sellepärast, et ma pole sellega ennem kokku puutunud.

Peale programmi ja ühe testimise teemalise lisakoolituse läbimist asun tööle “QA Manual Software Engineer”-ina.

Programm sobib igaühele, kes tunneb huvi IT maailma vastu!

Infokiri

Ole esimene, kes kuuleb meie uutest ümberõppeprogrammidest.

Panen end kirja

Programmi toetab: