Skip to main content
(IT) õppimine

Naistele suunatud ümberõppe programm “Work In Tech” võtab vastu uusi osalejaid

By February 15, 2023No Comments

Work In Tech on naistele suunatud ümberõppeprogramm, mis eesmärk on anda naistele vajalikud teadmised ja oskused, et alustada oma karjääri tehnoloogiasektoris. 10 kuud kestva programmi ajal on võimalik omandada teadmised ja oskused, et asuda tööle IT tugispetsialistina, andmeanalüütikuna, Pythoni arendajana, UX disainerina, IT projektijuhina, küberturvalisuse spetsialistina või digiturundajana. Lisaks suureneb programmi käigus osalejate arusaam IT-valdkonna karjäärivõimalustest, mis võimaldab antud suunal ise edasi areneda.

Prognooside järgi vajab Eesti majandus ligikaudu 2300 uut IT spetsialisti aastas, et katta digitaliseerimisest tulenevad vajadused äriprotsessides. “Kui on laialt levinud arusaam, et IT võrdub programmeerimisega, siis tegelikkuses ei ole see nii. IT-s on väga palju erinevaid rolle, millede seast igaüks saab leida endale sobiva. Lihtsustatult võib luua paralleeli IT ja kinnisvaraäriga, sest mõlema edukaks toimimiseks on vaja disainereid, müügiinimesi, projektijuhte, arhitekte, müüriladujaid, kvaliteedispetsialiste, jne. Nii teiste riikide kui ka Eesti kogemus näitab, et selleks, et tehnoloogiavaldkonda tööle minna ei ole alati vaja läbida aastaid kestvat ülikooliteed. Piisab, kui inimene omandab alusteadmised IT-st ja antud rolli spetsiifikast. Huvi ja motivatsiooni korral saab edasi areneda juba töökohal,“ kirjeldab Targa Töö Ühingu tegevjuht Sirja Sulakatko. 

Seetõttu alustasidki Google, Targa Töö Ühing ja Inco Akadeemia koostööd, et pakkuda naistele suunatud tasuta ümberõppeprogrammi, mille lõpetamisel on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele. Programmiga liitumiseks ei pea olema eelnevalt kogenud IT-ekspert, vaid piisab elementaarsest arvuti kasutamise oskusest. Programmi pealmine eesmärk on julgustada naisi ümber õppima ka siis, kui senine töökogemus on hoopis mõnest muust valdkonnast. “Reaalelus  näeme, et eelnev kogemus mõnest muust valdkonnast tuleb IT valdkonda sisenemisel pigem kasuks,” lisab Work In Tech programmijuht Marleen Rootamm. “Viimase kahe aasta jooksul oleme koolitanud üle 300 osaleja, kellest üle 85% on alustanud tööd, praktikat või edasisi õpinguid IT alal juba programmi ajal”, lisab Rootamm.

10-kuulise programmi vältel omandatakse läbi online-õppe laiemad teadmised IT-st ja IT tugispetsialisti tööks vajalikud oskused. Peale IT Tugispetsialisti kursuse läbimist võib minna otse tööle, või valida spetsialiseerumise kursus andmeanalüüsist, UX disainist, projektijuhtimisest, e-turundusest, või kürberturvalisusest.  Iseseisvale õppimisele lisanduvad veebipõhised seminarid, mis keskenduvad IT karjäärivalikutele, karjääriplaneerimisele, digitaalsele kirjaoskusele, CV ja motivatsioonikirja koostamisele, jne. Programm lõppeb sõltuvalt osaleja soovist kas praktikaga või järgmise õppeprogrammi valimisega, kui osaleja leiab, et mõni muu valdkond kõnetab teda rohkem ja soovib sellega süvitsi edasi minna. „Meile on oluline, et osalejatel oleks programmi lõpuks selge arusaam IT valdkonna karjäärivõimalustest ja sellest, kuidas valdkonnas edasi liikuda,“ lisab Rootamm.

Targa Töö Ühingu tegevjuht lisab, et programmiga on liitunud mitmed tööandjate esindajad, kes pakuvad programmi jooksul erinevaid loenguid, mentorlust ja praktikavõimalusi. Sulakatko rõhutab “Mitmed asutused on kiitnud meie osalejate head ettevalmistust, kõrget motivatsiooni ja töötahet. Rollid, kuhu on tööle asutud peale programmi lõppu: IT-tugispetsialist, IT-nooremspetsialist, suurkliendi klienditoe spetsialist, infoturbejuhi abi, infoturbe müügikonsultant, teenusehaldur, süsteemiadministraator, infrastruktuuri insener, süsteemianalüütik, andmebaasi administraator, IT tehnik, infojuht, IT koolitaja, haridustehnoloog, programmeerija, projektijuht, testija, jne”.

Tasuta ümberõppeprogrammiga saavad liituda 250 naist. Rohkem infot leiab Targa Töö Ühingu koolitusi koondavalt kodulehelt smartworkacademy.com/work-in-tech-est