Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mida kasutada tööandja- ja organisatsiooni mainekommunikatsioonis. Kõik ettevõtted, kes konkursil kvalifitseeruvad, saavad õiguse märgist tulevikus oma kommunikatsioonis kasutada. Märgis antakse välja kolmeks aastaks.

Märgise konkurss sai alguse koostöös ELISA Eestiga, kes oli oluline partner projekti elluviimise esimesel viiel aastal. Lisaks oli esimestel aastatel projekti kaasatud PARE ja Workland, kes osalesid Märgise zhüriis.

Alates 19. maist 2022 ootab Targa Töö Ühing ettevõtteid kandideerima Kaugtöö Tegija märgisele. Juba kuuendat aastat toimuva konkursi koostööpartneriteks on tänavu tarkvaraettevõte Helmes, nõustamisettevõte Miltton New Nordics ja Eesti Personalijuhtimise Selts PARE, ning fookusteemaks töökeskkonna jätkusuutlikkus. 

Lühidalt konkursist:

 • Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mis näitab, et ettevõte soosib paindlikke tööviise ja on sellega eeskujuks ka teistele.
 • Täna on Eestis kaugtöömärgis üle 160-l organisatsioonil. Mõned näited: Sorainen, Eesti Töötukassa, Justiitsministeerium, Wise (endine Transferwise), Häirekeskus, Omniva, jpt. Kaugtöö Märgise saanud organisatsioonide nimekirjaga saab tutvuda SIIN.
 • Parima kaugtööd edendava juhi tiitlit on välja antud juba neljal korral. Eelmisel aastal pälvis selle Norma AS juht Peep Siimon.
 • Märgis antakse välja kolmeks aastaks ja seda saab pikendada. 

Konkursi tingimused

Kandideerimiseks tuleb organisatsioonil esitada kandideerimisavaldus, mille teeme avalikuks igal aastal maikuus. Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.

Kandideerimistingimused:

 • Vähemalt üks töölepinguga töötaja, kes ei kuulu äriregistri sissekande alusel organisatsiooni juhatusse ega omanikeringi.
 • Organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.
 • Vastutustundlik käitumine:
  • maksuvõla puudumine,
  • ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud,
  • ei ole pankrotis ega likvideerimisel

Kandideerimiseks peab organisatsioon täitma elektroonilise sooviavalduse, mis on ühtlasi ka enesehindamise küsimustik.

Juhul kui organisatsioon vastab kandideerimistingimustele, saadetakse organisatsioonile vastus koos registreerimiskinnitusega ja märgise kasutamise juhistega meilile. Muuhulgas edastatakse link märgise allalaadimiseks.

Märgist antakse välja kolmeks aastaks, seejärel saab märgist pikendada. Kõiki aeguva märgisega ettevõtteid teavitatakse ja pakutakse pikendamisvõimalust.

Lisaküsimuste korral kirjutage ave@smartwork.ee.

Partnerid

HELMES AS, konkursi partner aastal 2022

Helmes on Põhja-Euroopa üks suurimaid tarkvaraarenduse allhangete ettevõtteid. Helmese oskus enda tipptalente motiveerida, toetades täielikult hübriid-ja kaugtöö põhimõtteid, on muutnud nad üheks nõutuimaks tööandjaks tänasel tehnoloogiasektori tööturul. Helmese organisatsioonimudel toetab ka tiimi tasandil suurt iseotsustamist. Selle juures saab iga meeskond ise mõelda ja katsetada, mis oleks eelistatumad ja paremad lahendused iga töötaja ja tiimi vajadustest lähtuvalt. Enda organisatsiooni mudeli poolest on just Helmes üks eeskujulikumaid kaugtöö edendajaid Eestis.

Miltton, konkursi partner aastal 2022

Milttoni ambitsiooniks on pakkuda kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust Uues Põhjalas, kuhu lisaks traditsioonilistele Põhjamaadele nagu Soome ja Rootsi, kuuluvad ka Eesti, Läti ja Leedu. Lisaks ulatuvad nende teadmised ja konsultantide võrgustik ka Peterburi Venemaal ning Washington DCsse Ameerika Ühendriikides. Milttoni 350+ konsultandist koosnev tiim esindab ühiskonna erinevaid poolusi omades tausta ärist, meediast, poliitikast, sotsioloogiast, kultuurist, spordist, riigijuhtimisest, vabasektorist ja mujalt. Teerajajatena soovivad nad olla suunamudijad sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse juurutamisel, panustades oma igapäevase tegevusega parema homse suunas liikumist.

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, konkursi partner alates aastast 2017

Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE  eesmärk on toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eestis tegutsevates organisatsioonides. PAREs on üle 400 liikme ning ühing on personalitöö ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis.

Elisa Eesti, konkursi ellukutsuja ja partner aastatel 2017-2021

Elisas töötab aja- ja kohapaindlikult juba enamus ehk 82% meeskondadest. Tarkade tööviiside teadlik arendamine on end ära tasunud, kuna ettevõttesisesed uuringud näitavad, et vabadus töötamise aega ja kohta valida tõstab töötajate rahulolu ning võimaldab oma tööd tulemuslikumalt teha. Kaugtöö kõrval on Elisa kasutusele võtnud ka teisi targa töö lahendusi, et pakkuda paindlikkust ka neile, kelle tööiseloom nõuab füüsilist kohalolekut. Nii on esindustes kasutusel kuuetunnised tööpäevad ja varasemalt on telemüügiosakonnas testinud ka neljapäevase töönädala formaati.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Kaugtöö Tegija märgise konkurss?

See on Targa Töö Ühingu ja Elisa ellukutsutud projekt, edendamaks kaugtööd Eestis ja tunnustamaks neid ettevõtteid, kes kaugtöövõimalusi oma töötajatele pakuvad. Kaugtöö Tegija märgis antakse välja juba viiendat aastat.

Millal toimub konkurss?

Konkurss toimub igal aastal maikuus, Märgise saajad kuulutame välja juunis. Kandideerimise ankeedi teeme avalikuks konkursi alguses meie kodulehel.

Miks võiks Kaugtöö Tegija konkursist osa võtta?

Kaugtöö Tegija annab võimaluse tunnustada neid, kes kaugtöötamist oma ettevõttes rakendavad ja innustada proovima neid, kes veel ei ole kaugtöötamisega nii palju kokku puutunud. Kandideerimise käigus saavad nii töötajad kui ka juhid analüüsida, kuidas kontorist väljas töötamine sujub ning teha selle põhjal järeldusi.

Märgis on heaks võimaluseks näidata, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada.

Kes kandidaate hindab? 

Kandidaate hindab valdkonna ekspertidest koosnev žürii. 2021. aastal kuuluvad žüriisse Kaija Teemägi (Elisa), Ave Laas (Targa Töö Ühing), Kärt Kinnas (PARE) ja Maret Maripuu (Tööinspektsioon).

Kui kaua märgis kehtib?

Märgis kehtib kolm aastat. Seejärel on võimalus märgist pikendada, analüüsides vahepealsel ajal toimunud muudatusi ja arenguid ettevõttes. Kõik aegunud märgise omanikega võetakse ühendust ja selgitatakse pikendamise võimalusi.

Mida teha, kui ettevõtte märgis on aegunud?

Ettevõte  on teretulnud soovi korral märgist pikendama. Näiteks 2018. aastal märgise saanud ettevõtete märgis aegub 2021. aastal. Kõigi nende ettevõtetega võtab ühendust Targa Töö Ühing ning selgitab võimalusi.

Kuidas märgist oma ettevõtte kommunikatsioonis kasutada?

Märgis on heaks näiteks selle kohta, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada. Märgist on sobilik kasutada ettevõttega seotud materjalides (sh koduleht, töökuulutused jms). Täpsem info saadetakse märgise saajatele meili teel.

Miks nomineerida juhte erikategoorias “Parim kaugtööd soosiv juht”?

Juhtimisel on kaugtöö toimimises võtmeroll. Kaugtöö saab ettevõttes tõesti hästi toimida siis, kui organisatsioonis on avatud mõtteviis ja töötajate ning juhtide vahel valitseb usalduslik koostöö, mis lubab tööd paindlikumalt teha, olenemata asukohast.

Taotlus

2022 aasta kandideerimine on avatud ja kandideerimise vorm asub SIIN. Kui sa ei ole veel valmis kandideerima, ja soovid, et sind märgise konkursi algusest teavitame järgmisel aastal, siis palun täida järgnev KONTAKTIVORM.

Märgise väljakuulutamine

2022 Kaugtöö Tegija Märgise saajad ja pikendajad kuulutame välja 17. juunil kell 14 algaval pidulikul üleandmisüritusel, mis toimub Milttoni kontoris Tallinnas. Igast organisatsioonist saab osaleda üks liige ja kutse üritusele saadame ankeedis olevatele kontaktandmetele.

Kaugtöö Tegija Logo failid

Kaugtöö Tegija märgise logo failid saab alla laadida SIIT.

Kaugtöö Tegija Märgise partner Helmes

Kandideeri

Kaugtöö Tegija Märgise konkurss on avatud!

Täida ankeet, ning saa digitaalne Kaugtöö Tegija märgis, mida kasutada organisatsiooni mainekommunikatsioonis. NB! Kui soovid Kaugtöö Tegija märgist pikendada, siis täida palun sama ankeet, märkides ankeeti, et soovid märgist pikendada. Ankeete võtame vastu kuni 8. juunini.

ASUN ANKEETI TÄITMA

Koolitusprogramm "Kaugjuhi kasvukiirendi" viib koostöö organisatsioonis uuele tasemele

Käesolev intensiivne programm toetadab juhi isiklikku arengut ning suurendab praktilisi oskusi järgmistel teemadel: meeskondlike ja individuaalsete sihtide seadmine, kaasamine ja motiveerimine, produktiivsuse kasvatamine ja läbipõlemise ennetamine 

Loe lähemalt SIIT

Rätsepatööna valminud kaugtöö teemaline koolitus sobitub just Sinu organisatsiooni vajadustega.

Tunned, et sinu organisatsioon, või väljakutse millega silmitsi seisate on eriline ja valmis töötatud koolitusprogramm ei sobi. Suurepärane! Meile meeldivadki erilised väljakutsed. Nii valmibki enamik meie koolitusi rätsepatööna tihedas koostöös kliendiga.

Uuri lähemalt, milliste küsimustega meie poole pöördutakse

Viimased artiklid

Kaugtöö
May 3, 2022

Digipööre sunnib meid taaslooma või ümber mõtestama sotsiaalkaitset, maksusüsteeme ning juhtimispõhimõtteid nii töövõtja kui tööandja seisukohast

Johanna Vallistu (Arenguseire keskuse juhtivekspert tööturu muutuste osas) toob Ametiühingute Keskliidu poolt korraldatud DigiStart seminaril välja, et kuigi digipöördel on palju positiivseid külgi nii riigile, ettevõtetele kui ka üksikisikutele, on…
(IT) õppimineKaugtöö
April 29, 2022

Digioskused ei ole eesmärk omaette, eesmärk on arukas töö- ja elukorraldus digioskuste abil.

Oluline pole mitte töötajate vanus, vaid millal töötaja end viimati koolitas. Peep Peterson (Ametiühingute Keskliidu tegevjuht) tõi välja huvitava mõtte, et täna ei ole oluline mitte niivõrd töötajate vanus, kuivõrd…
Enesejuhtimine
April 27, 2022

SMART eesmärgid või POWER tulemused?

Kui rääkida nutikast ja tõhusast eesmärgistamisest, siis ilmselt tuleb esimesena pähe SMART mudel, mis on üsna kõvasti kanda kinnitanud erinevates valdkondades. Tarkade (SMART) eesmärkide seadmisel soovitatakse soovitatakse juhinduda järgnevast: Esiteks,…
Kaugtöö
April 26, 2022

Uuring: Eesmärkide seadmise ja planeerimisoskus aitavad tõsta heaolutunnet

Kaug- ning hübriidtööl on mitmeid kasulikke külgi, millest tuntumad on kindlasti paindlikkus, aja kokkuhoidmine sõitudelt, kõrgem produktiivus, jms. Siiski, igal medalil on ka oma varjupool, ja nii on täheldatud ka…
Kaugtöö
April 26, 2022

Uuring: Töötajate vaimsesse tervisesse investeerimine toob kümnekordset kasu.

On teada, et virtuaalne ja hübriid-koostöö toovad endaga kaasa suurema vastutusekoorma. Töötajad peavad ise ennast motiveerima, distsiplineerima ja päeva lõpuks ka tunnustama. Lisaks on uuringud näidanud, et kaugtööl teevad inimesed…