Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mida kasutada tööandja- ja organisatsiooni mainekommunikatsioonis. Kõik ettevõtted, kes konkursil kvalifitseeruvad, saavad õiguse märgist tulevikus oma kommunikatsioonis kasutada. Märgis antakse välja kolmeks aastaks.

Märgise konkurss sai alguse koostöös ELISA Eestiga, kes oli oluline partner projekti elluviimise esimesel viiel aastal. Lisaks oli esimestel aastatel projekti kaasatud PARE ja Workland, kes osalesid Märgise zhüriis. Aastal 2022 lõid märgise välja andmise juures kaasa ka Helmes ja Miltton.

2023 aastal juba seitsemandat korda toimuva konkursi koostööpartneriteks on jätkuvalt meie kauaaegne partner Kaugtöö Tegija Märgise välja andmise juures – Personalijuhtimise Ühing PARE.

Lühidalt konkursist:

 • Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mis näitab, et ettevõte soosib paindlikke tööviise ja on sellega eeskujuks ka teistele.
 • Täna on Eestis kaugtöömärgis 195-l organisatsioonil. Mõned näited: Transpordiamet, Pärnu Maakohus, Kaitsevägi ja Coop Pank AS, jpt. (kehtiva märgisega organisatsioonide leotelu SIIT)
 • Parima kaugtööd edendava juhi tiitlit on välja antud juba neljal korral. 2022 aastal pälvis selle Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis
 • Märgis antakse välja kolmeks aastaks ja seda saab pikendada. 

Konkursi tingimused

Kandideerimiseks tuleb organisatsioonil esitada kandideerimisavaldus. Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.

Kandideerimistingimused:

 • Vähemalt üks töölepinguga töötaja, kes ei kuulu äriregistri sissekande alusel organisatsiooni juhatusse ega omanikeringi.
 • Organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.
 • Vastutustundlik käitumine:
  • maksuvõla puudumine,
  • ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud,
  • ei ole pankrotis ega likvideerimisel

Kandideerimiseks peab organisatsioon täitma elektroonilise sooviavalduse, mis on ühtlasi ka enesehindamise küsimustik.

Juhul kui organisatsioon vastab kandideerimistingimustele, saadetakse organisatsioonile vastus koos registreerimiskinnitusega ja märgise kasutamise juhistega meilile. Muuhulgas edastatakse link märgise allalaadimiseks.

Märgist antakse välja kolmeks aastaks, seejärel saab märgist pikendada. Kõiki aeguva märgisega ettevõtteid teavitatakse ja pakutakse pikendamisvõimalust.

Lisaküsimuste korral kirjutage ave@smartwork.ee.

Partnerid

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, konkursi partner alates aastast 2017

Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE  eesmärk on toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eestis tegutsevates organisatsioonides. PAREs on üle 400 liikme ning ühing on personalitöö ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis.

HELMES AS, konkursi partner aastal 2022

Helmes on Põhja-Euroopa üks suurimaid tarkvaraarenduse allhangete ettevõtteid. Helmese oskus enda tipptalente motiveerida, toetades täielikult hübriid-ja kaugtöö põhimõtteid, on muutnud nad üheks nõutuimaks tööandjaks tänasel tehnoloogiasektori tööturul. Helmese organisatsioonimudel toetab ka tiimi tasandil suurt iseotsustamist. Selle juures saab iga meeskond ise mõelda ja katsetada, mis oleks eelistatumad ja paremad lahendused iga töötaja ja tiimi vajadustest lähtuvalt. Enda organisatsiooni mudeli poolest on just Helmes üks eeskujulikumaid kaugtöö edendajaid Eestis.

Miltton, konkursi partner aastal 2022

Milttoni ambitsiooniks on pakkuda kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust Uues Põhjalas, kuhu lisaks traditsioonilistele Põhjamaadele nagu Soome ja Rootsi, kuuluvad ka Eesti, Läti ja Leedu. Lisaks ulatuvad nende teadmised ja konsultantide võrgustik ka Peterburi Venemaal ning Washington DCsse Ameerika Ühendriikides. Milttoni 350+ konsultandist koosnev tiim esindab ühiskonna erinevaid poolusi omades tausta ärist, meediast, poliitikast, sotsioloogiast, kultuurist, spordist, riigijuhtimisest, vabasektorist ja mujalt. Teerajajatena soovivad nad olla suunamudijad sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse juurutamisel, panustades oma igapäevase tegevusega parema homse suunas liikumist.

Elisa Eesti, konkursi ellukutsuja ja partner aastatel 2017-2021

Elisas töötab aja- ja kohapaindlikult juba enamus ehk 82% meeskondadest. Tarkade tööviiside teadlik arendamine on end ära tasunud, kuna ettevõttesisesed uuringud näitavad, et vabadus töötamise aega ja kohta valida tõstab töötajate rahulolu ning võimaldab oma tööd tulemuslikumalt teha. Kaugtöö kõrval on Elisa kasutusele võtnud ka teisi targa töö lahendusi, et pakkuda paindlikkust ka neile, kelle tööiseloom nõuab füüsilist kohalolekut. Nii on esindustes kasutusel kuuetunnised tööpäevad ja varasemalt on telemüügiosakonnas testinud ka neljapäevase töönädala formaati.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Kaugtöö Tegija märgise konkurss?

See on Targa Töö Ühingu ja Elisa ellukutsutud projekt, edendamaks kaugtööd Eestis ja tunnustamaks neid ettevõtteid, kes kaugtöövõimalusi oma töötajatele pakuvad. Kaugtöö Tegija märgis antakse välja juba viiendat aastat.

Millal toimub konkurss?

Konkurss toimub igal aastal maikuus, Märgise saajad kuulutame välja juunis. Kandideerimise ankeedi teeme avalikuks konkursi alguses meie kodulehel.

Miks võiks Kaugtöö Tegija konkursist osa võtta?

Kaugtöö Tegija annab võimaluse tunnustada neid, kes kaugtöötamist oma ettevõttes rakendavad ja innustada proovima neid, kes veel ei ole kaugtöötamisega nii palju kokku puutunud. Kandideerimise käigus saavad nii töötajad kui ka juhid analüüsida, kuidas kontorist väljas töötamine sujub ning teha selle põhjal järeldusi.

Märgis on heaks võimaluseks näidata, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada.

Kes kandidaate hindab? 

Kandidaate hindab PARE ja Targa Töö Ühingu ekspertidest koosnev žhürii.

Kui kaua märgis kehtib?

Märgis kehtib kolm aastat. Seejärel on võimalus märgist pikendada, analüüsides vahepealsel ajal toimunud muudatusi ja arenguid ettevõttes. Kõik aegunud märgise omanikega võetakse ühendust ja selgitatakse pikendamise võimalusi.

Mida teha, kui ettevõtte märgis on aegunud?

Ettevõte  on teretulnud soovi korral märgist pikendama. Näiteks 2018. aastal märgise saanud ettevõtete märgis aegub 2021. aastal. Kõigi nende ettevõtetega võtab ühendust Targa Töö Ühing ning selgitab võimalusi.

Kuidas märgist oma ettevõtte kommunikatsioonis kasutada?

Märgis on heaks näiteks selle kohta, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada. Märgist on sobilik kasutada ettevõttega seotud materjalides (sh koduleht, töökuulutused jms). Täpsem info saadetakse märgise saajatele meili teel.

Miks nomineerida juhte erikategoorias “Parim kaugtööd soosiv juht”?

Juhtimisel on kaugtöö toimimises võtmeroll. Kaugtöö saab ettevõttes tõesti hästi toimida siis, kui organisatsioonis on avatud mõtteviis ja töötajate ning juhtide vahel valitseb usalduslik koostöö, mis lubab tööd paindlikumalt teha, olenemata asukohast.

Taotlus

2023 aasta kandideerimine on avatud ja kandideerimise vorm asub SIIN. Kui sa ei ole veel valmis kandideerima, ja soovid, et sind märgise konkursi algusest teavitame järgmisel aastal, siis palun täida järgnev KONTAKTIVORM.

Märgise väljakuulutamine

2022 Kaugtöö Tegija Märgise saajad ja pikendajad kuulutasime välja 17. juunil  pidulikul üleandmisüritusel Milttoni kontoris Tallinnas.

Tutvu valitud piltidega ülevalasuvast galeriist või kogu ürituse fotokoguga.

Kaugtöö Tegija Logo failid

Kaugtöö Tegija märgise logo failid saab alla laadida SIIT.

Valik 2022 piduliku üleandmisürituse fotosid:

Kandideeri või pikenda märgist

Pane end kirja ja saa esimesena info uue konkursi toimumise kohta.

Kõigi infokirjas olijatega võtame ühendust kui uus Kaugtöö Tegija märgise konkurss avaneb

Jätan kontaktid

Koolitusprogramm "Kaugjuhi kasvukiirendi" viib koostöö organisatsioonis uuele tasemele

Käesolev intensiivne programm toetadab juhi isiklikku arengut ning suurendab praktilisi oskusi järgmistel teemadel: meeskondlike ja individuaalsete sihtide seadmine, kaasamine ja motiveerimine, produktiivsuse kasvatamine ja läbipõlemise ennetamine 

Loe lähemalt SIIT

Rätsepatööna valminud kaugtöö teemaline koolitus sobitub just Sinu organisatsiooni vajadustega.

Tunned, et sinu organisatsioon, või väljakutse millega silmitsi seisate on eriline ja valmis töötatud koolitusprogramm ei sobi. Suurepärane! Meile meeldivadki erilised väljakutsed. Nii valmibki enamik meie koolitusi rätsepatööna tihedas koostöös kliendiga.

Uuri lähemalt, milliste küsimustega meie poole pöördutakse

Viimased artiklid

(IT) õppimine
November 30, 2023

Targa Töö Ühing alustab naistele suunatud ümberõppeprogrammiga “WoTech”

Wotech on Interreg Central Baltic toel elluviidav projekt, mille raames saavad 100 naist Eestist ja 100 naist Lätis osaleda tasuta programmeerimise teemalisel ümberõppe kursusel. Programmi raames saavad osalejad vajalikud IT alased…
(IT) õppimine
June 9, 2023

PARE eripreemia soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest: Women In Tech | Telia

Women In Tech | Telia 2022 programmi lõpetajad Käesoleval aastal anti Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE poolt välja eripreemia Teliale "Women In Tech | Telia programmi" elluviimise eest koostöös Targa Töö…
Kaugtöö
May 18, 2023

Eesti Targa Töö Ühing ja Eesti HR Selts aitavad muuta Eesti ettevõtteid pere- ja töötajasõbralikumaks

PRESSITEADE 16.05.2023 Eesti Targa Töö Ühing ja Eesti HR Selts (EHRS) ühendavad oma jõud, et toetada järgnevatel aastatel Eesti ettevõtteid töö- ja peresõbralikkuse märgise programmis. Programmi eesmärk on pakkuda ettevõtetele,…
(IT) õppimine
February 15, 2023

Naistele suunatud ümberõppe programm “Work In Tech” võtab vastu uusi osalejaid

Work In Tech on naistele suunatud ümberõppeprogramm, mis eesmärk on anda naistele vajalikud teadmised ja oskused, et alustada oma karjääri tehnoloogiasektoris. 10 kuud kestva programmi ajal on võimalik omandada teadmised…
Üritused
December 7, 2022

“Green Digital Skills” – tasuta kursus, mis arendab rohelisi kompetentse

ILO* raporti kohaselt loob rohepööre ligi 24 miljonit uut töökohta aastaks 2030. Rohelisi oskusi vajatakse igas valdkonnas - tootmisest IT-ni. Samas näitavad erinevad uuringud, et vajalikke oskusi loomaks jätkusuutlike ärimudeleid,…
Kaugtöö
November 22, 2022

Uued nõuded kaugtöö korraldamisel

Statistikaameti andmetel töötab kodukontoris iga neljas Eesti töötaja. Kaugtöö on muutunud uueks normaalsuseks, kuid kes ja mil määral vastutab kaugtööd tegeva töötaja tervise eest oli siiani ebaselge. Sestap võibki Töötervise-…