Skip to main content
Kaugtöö

Eesti Targa Töö Ühing ja Eesti HR Selts aitavad muuta Eesti ettevõtteid pere- ja töötajasõbralikumaks

PRESSITEADE

16.05.2023

Eesti Targa Töö Ühing ja Eesti HR Selts (EHRS) ühendavad oma jõud, et toetada järgnevatel aastatel Eesti ettevõtteid töö- ja peresõbralikkuse märgise programmis. Programmi eesmärk on pakkuda ettevõtetele, MTÜ-dele ja avalikusektori organisatsioonidele tuge ja teadmisi, kuidas juhtimist ja ettevõtte kultuuri muuta paindlikumaks ning töötajasõbralikumaks.

Targa Töö Ühingu juhatuse liige Ave Laas rõhutab, miks on oluline ettevõtete juhtimiskultuuri toetamine. „On levinud arvamus, et pere- ja töötajasõbralikkus ning paindlik töötamine on midagi, mis sobib ainult teenusmajanduse või IT ettevõtetele. Tegelikult on tänapäeva ühiskonnas terve ja motiveeritud töötaja meie majanduse üheks peamiseks elushoidjaks. Siin ei ole vahet, kas tegemist on suure või väikese ettevõttega ning mis on nende tegevusvaldkond. Iga tööandja kannab vastutust, et tema ettevõttes töötanud inimene oleks tööturul tugevam ja tegusam. See aga on protsess, kus ettevõtted vajavad muutustega kohanemiseks aega ja tuge.“

“Me elame kiiresti muutuvas maailmas, mis on endaga kaasa toonud uuenenud ootusi tööandjatele seoses erinevate tööpraktikatega. Uued trendid aga ka erinevad väljakutsed, mis võivad pea üleöö jõuda personaliinimeste lauale, toovad tihti kaasa vajaduse kiire tegutsemise ja teabevahetamise järele (sh parimate praktikate osas). Siinkohal mängibki olulist rolli erialase võrgustiku omamine, mida Eesti HR Selts oma liikmetele ja nende organisatsioonidele pakub”, toob välja Helo Tamme, EHRSi kaasasutaja ja president põhjust, miks selts seekord Peresõbraliku tööandja märgise programmiga seotud on. Ta lisab: “Meie soov on teha HR-teemad ja võrgustumine kättesaadavaks kõigile valkonna huvilistele. Usun, et sellise ühtehoidva kogukonnana saame omalt poolt  toetada organisatsioonide võimekust ligi meelitada ja hoida valdkonna talente ning seeläbi mõjutada Eesti inimeste heaolu.”

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, tööandjatele on seal osalemine on tasuta. Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse  organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Targa Töö Ühingu tutvustus: Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole — tööandja ja töövõtja — vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Targal töötajal on olemas teadmised ja oskused, mis vastavad tööturu vajadustele, ning võimaldavad paindlikult töötada (näiteks digipädevused, virtuaalse meeskonnatöö pädevused, jms). Olulised märksõnad meile on paindlikkus, töö- ja eraelu tasakaal, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine. Selleks, et arendada Eestis tööturu paindlikkust ning kaasaegseks tööks vajalike komeptentse töötajate seas kogume kokku oskusteavet ning häid näiteid tarkade töövõtete poolest tipp-tasemel organisatsioonidelt nii Eestist kui maailmast.

Eesti HR Selts on asutatud 2022. aasta 28. veebruaril 14 aktiivse HR valdkonna tipptegija poolt. EHRS kasvas välja “Eesti personalijuhid” LinkedIni grupist. EHRS on oma rohkem kui 1100 liikmega oluliseks personalijuhtimise valdkonna mõjutajaks ja uuendajaks Eestis. EHRSi põhiline eesmärk on luua personalivaldkonna huvilistest üksteist toetav ja innustav kogukond. Seltsi iseloomustavad märksõnad on #kiirus #agiilsus #avatus #uuendusmeelsus #ausus #lihtsus #koossuudamepalju. Eesti HR Seltsiga on oodatud liituma kõik personalijuhtimisest huvituvad entusiastid: nii valdkonnas pikka aega toimetanud kui ka alles esimesi samme astujad, aga ka need, kelle töökohustuste hulka personalitööga seonduv osaliselt kuulub või valdkonnana huvi pakub. Seltsiga liitumine ja liikmelisus on tasuta.


LISAINFO

Ave Laas

Eesti Targa Töö Ühing
504 5943
ave@smartwork.ee

Helo Tamme

Eesti HR Selts
5691 9924
helo@hrselts.ee