VIBES: virtuaalse meeskonnatöö õppemoodul

Projekti teises faasis sai rahvusvahelise koostöö tulemusena loodud virtuaalse meeskonnatöö pädevusi arendav õppemoodul. Õppemoodul on tasuta kasutamiseks kõigile haridusasutustele, õpetajatele ja koolitajatele. Õppemoodul on sisuliselt kursuse kirjeldus, mis sisaldab:

  1. kodutööde kirjeldust
  2. kontaktpäevade kirjeldus (tegevused minuti täpsusega)
  3. õppematerjale (artiklid, videod)
  4. hindamise juhiseid

Õppemoodulit saab rakendada eraldi kursusena, või mõne teise suurema kursuse sees. Õppemoodul/kursus on ette nähtud hübriidõppena, kus osad kontakttunnid toimuvad füüsiliselt kohtudes, ning osad tunnid virtuaalselt kohtudes. Kuid soovi korral on võimalik kursust läbi viia ka 100% virtuaalselt.

Kursust saab õpetada nn mono-levelil (näiteks kaasates ainult keskkooli või ainult magistri tudengid) või ka läbi mitme tasandi kaasates õppima nii keskkooli, bakalaureuse kui ka magistri õpilased. Oleme sellise vertikaalse õpetamise meetodi läbi katsetanud, ning see töötab väga hästi. Sel juhul toimuvad kontakttunnid õpilastele eraldi nende institutsioonis, ning grupitöödes saavad õppijad erinevatest haridusastustustest kokku. Vertikaalne õpe arendab õpilaste oskusi teha virtuaalset koostööd eri tasemete ja taustadega ning ka eri kultuuriga inimeste vahel.

Inglise keelse täisversiooniga, saab tutvuda klõpsates paremal olevat nuppu “AVA FAIL”. Eesti keelne versioon hetkel veel puudub, kuid loodetavasti leiame võimaluse ka peagi selle loomiseks.

Tasuta kursuse kirjeldus

Virtuaalse meeskonnatöö pädevusi arendav kursus

Virtuaalse meeskonnatöö pädevusi arendava kursuse kirjeldus aitab sul luua uue aine vähese vaevaga. Oleme sinu eest ära teinud suurema osa tööd, ning sinu ülesandeks jääb nn peenhäälestamine.

Ava kirjeldus

Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.