Kaugjuhi kasvukiirendi

Intensiivne arenguprogramm juhtidele, kes soovivad tõsta enda ja oma meeskonnaliikmete võimekust kaugtööl.

Oled juba mõnda aega juhtinud kaugmeeskonda, kuid tunned, et veel on arenguruumi? Tunnetad kitsaskohti ja soovid olla nii enda kui oma meeskonna jaoks parim võimalik juht? Kui nii, on see koolitus just Sulle. Käesoleva intensiivse programmi eesmärk on toetada juhi isiklikku arengut, suurendada praktilisi ja sotsiaalseid oskuseid ning digipädevust järgmistel teemadel: 

  • Meeskondlike ja individuaalsete sihtide seadmine 
  • Meeskonnaliikmete kaasamine ja motiveerimine 
  • Produktiivsuse kasvatamine ja läbipõlemise ennetamine 

Koolituse teemadest lähemalt

Meeskondlike ja individuaalsete sihtide seadmine kaugtööl: Eduka meeskonnatöö peamine alustala on selgelt seatud sihid. Ometi kipuvad kaugtöös nii ühised kui individaalsed sihid hägustuma. Koolitusel räägime ausalt ja häbenemata, miks see nii on. Jagame praktilisi kogemusi ja nippe kogenud kaugjuhtidelt, kes juhtinud meeskondi tõhusalt kõrgustesse.

Võtmeteemad: väärtuspõhine juhtimine, toimivate eesmärkide ja mõõdikute seadmine (alt-üles meetodil), psüholoogiline turvalisus (mis see on ja kuidas seda luua).

Meeskonnaliikmete kaasamine ja motiveerimine kaugelt: Järjekordse “meeskonnaürituse” korraldamine Zoomis tekitab sunnitud meeleolu ega too soovitud tulemust? Vaatame ning kogeme koos, kuidas kaasata & motiveerida meeskonnaliikmeid igapäevaste tegevuste raames loovalt ja loomulikult. Ning tutvustame põhimõtteid, mida arvestades ka hübriidvormis meeskonnaüritused edaspidi õnnestuvad.

Võtmeteemad: parimad praktikad info vahetamiseks ja ajurünnakuteks, ülevaate loomine tiimis, tagasisidestamine, kaasamine loovalt ja loomulikult, retro.

Produktiivsuse kasvatamine kaugtööl: Töötajad on väsinud ja võtavad pika-ajalisi haiguslehti? Jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas tõsta meeskonnaliikmete produktiivsust ja efektiivsust läbi igapäevaste tööpraktikate vähendades samal ajal riski läbipõlemisele.

Võtmeteemad: efektiivsus versus produktiivsus, läbipõlemise vältimine ja ennetemine (sh. enesejuhtimine, kaugtöö kokkulepped, nutihügieen, jne)

Lisaks arutleme selle üle, mis on tulevikutöö trendid ja kuidas olla valmis muutusteks (sh tulevikujuhi ja tulevikutöötaja pädevused).

 

Loe pikemat Kaugjuhi Kasvukiirendi koolituse kirjeldust SIIN.

Koolituse formaat ja kaasamine

3 praktilist online koolituspäeva (3x4h), lisaks vahepealne töö meeskondades ja individuaalselt. Koolitused on oma loomult praktilised, kus rõhk katsetamisel ja arutelul. Kohtumised toimuvad erinevates virtuaalsetes keskkondades. Kasutame võimalikult palju erinevaid online sündmusteks mõeldud tööriistu, mille abil saab ka edaspidi virtuaalset koostööd tõhustada.

Koolituse läbimise eeldused

Koolitusel osalejatelt eeldame:

  • Osalemist aktiivselt kõigil kontaktõppe päevadel (füüsiliselt ja/või virtuaalselt)
  • Iseseisva töö tegemist, kontaktpäevade vahel ja peale koolitust
  • Tagasiside vormi täitmist

Eelpool toodud tingimuste täitmisel saab koolitatav tunnistuse, mis kinnitab, et osaleja on läbinud
koolituse täies mahus. Juhul, kui koolitatav on osalenud koolitusel vaid osaliselt, märgitakse tunnistusel,
millised osad ta on läbinud.

Koolitajad

Ave Laas: Ave on kaugtöö teemadega tegelenud juba üle 20- aasta. Ta on raamatute “Töö ja pere – pandlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive” ning “Töö ja pere – meie lood” üheks kaasautoriks ja sisuliseks toimetajaks. Targa Töö Ühingu alt on Ave koolitanud mitmeid erinevaid meeskondi nii era- kui avalikust sektorist (Innove, Swedbank, Tallinna Linn, Tallinna Ülikool, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia jms). Lisaks omab Ave laialdasi kontakte erinevate ekspertide ja organisatsioonidega üle Euroopa. Ta on vastutanud välisekspertide kaasamise eest (alates lektori valiku protseduuridest kuni tänukirjadeni) Eestis toimuvatele kaugtöö teemalistele

Sirja Sulakatko: Sirja on sidunud oma doktoritöös juhtivad uuringud ja parimad praktikad kaug-koostöö juurutamiseks organisatsioonides. Sirja arendab digitaalajastu meeskonnatöö oskusi tuginedes ettevõtetet näidetele, kus kaug-koostöö on tavapärane toimimisviis: Innovation Norway, Microsoft Netherlands, Elisa AS, jm. Lisaks omab ta ülevaadet Eesti ettevõtetes kaugtöö rakendamise näidetest läbi Targa Töö Ühingu, kus ta juhib uuringuid ning konsulteerib erinevaid organisatsioone. Kaugtöö entusiastina on tal isiklikku kaugtöötamise kogemust üle kümne aasta. Sirjal on lisaks nii kaasaegsed teoreetilised teadmised kui praktilised oskused nn. “Sügava õppe”.

Mailiis Ploomann on Elisa Eesti telekomiteenuste valdkonna juht. Tulenevalt Elisa kui ettevõtte omapärast, on suur osa juhtimiskogemusest omandatud just võimuta juhtimise ehk maatriksjuhina. Mailiisi kogemustepagasisse ajajooksul kogunenud tuhandeid tunde sisekoolitajana (omades ka DISCi konsultandi sertifikaati), start-upidele mentoriks olemist ning mitmete aastate ettevõtte strateegiatöö koostöös vedamist. Viimased aastad on Mailiis pühendanud lisaks põhitööle just juhtide koolitamisele ja nõustamisele ning 2021. aasta alguses said praktilised näpunäiteid juhi tööriistadest kokku kogutud ka raamatusse „Juhi esimene käik“.

Tiina-Katrina Kaber: pea 20-aastase koolitaja kogemuse ning 13-aastase kaugtöö kogemusega Tiina-Katrina tegeleb igapäevaselt meeskondade arendamisega. Näiteks on ta loonud arengukeskkondi ettevõtetele nagu Eesti Energia, Swedbank, Mooncascade ja Pipedrive. Selleks kasutab ta lähenemist nimega entertraining, mis ühendab kaasavad ja põnevad väljakutsed sisuka teooriabaasiga ning loob keskkonna meeskonnas ühise kogemuse ja arengu tekkimiseks. Lisaks meeskonnatöö parandamisele toetab Tiina-Katrina nii meeskondi kui indiviide ka enesejuhtimise, mõttemustrite muutmise ja kaasavate sündmuste loomise vallas

Koolituse hind ja toimumisaeg

Koolituse toimumise aeg kokkuleppel organisatsiooniga.

Koolituse maksumus: 3800.- grupi kohta*

Grupi suurus 6-12 inimest, grupi koostab koolitatav organisatsioon

*Töötukassalt on võimalik taodelda kompensatsiooni 80% ulatuses koolituse maksumusest. Vaata lisa Töötukassa lehelt

30 minutit

TASUTA konsultatsioon

Broneeri 30min TASUTA kohustustevaba konsultatsiooni, et arutada Sinu organisatsiooni koolitusvajadust.

Broneeri

Organisatsioonid, keda oleme toetanud paindlike töövormide rakendamisel