Oleme organisatsioonidele toeks paindlike töövõtete rakendamisel ja edendamisel

Läbi uuringute ja erinevate tegevuste oleme enda pagasisse kogunud parimad praktikad paindlike töövormide juurutamisel. Jagame neid praktikad hea meelega organisatsioonidega kas siis lühikese TASUTA konsultatsiooni näol, või siis juba intensiivsemate ja praktilisemate töötubade/koolituste abil.

Enamasti on meie koolituste puhul tegemist nn “tailor-made” koolitustega, mis lähtuvad just konkreetse organisatsiooni vajadustest. Läbi erinevate koolituskogemuste on meil valminud ka üks spetsiaalselt hajusmeeskonna juhtidele mõeldud koolitusformaat “Kaugjuhi kasvukiirendi”, millega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Sagedasemad küsimused, millega meie poole pöördutakse:

Kuidas seada toimivaid mõõdikuid ja eesmärke hajusmeeskondades?

Hajusmeeskondades on töötajatel oluliselt suurem autonoomsus, ning toimivate mõõdikute ja eesmärkide seadmine sedavõrra olulisem, et tagada, et kõik töötajad liiguvad ühes ja samas soovitud suunas. Esimene samm toimivate eesmärkide seadmisel on mõtestada lahti erinevate tiimiliikmete rolli ja väärtus organisatsioonis. Sealt edasi on oluline omandada õiged mõttemustrid,  et toimivaid mõõdikuid leida ning eesmärke kokku leppida. Jagame nõuandeid ja häid näiteid teistelt organisatsioonidelt, kuidas seda potsessi edukalt läbi viia, ning jõuda eesmärkide ja mõõdikuteni, mis on selged ja toimivad nii iga tiimiliikme kui organisatsiooni jaoks tervikuna. 

Kuidas luua toimivad kaugtöö kokkulepped?

Kaugtöö kokkulepped on oluline töövahend, mis aitab ühtlustada tööprotsesse ja vähendada hajusa töökorraldusega seotud frustratsiooni, mis võib olla seotud näiteks sellega, et infot on liiga palju, või liiga vähe, või mõned kolleegid ei lülita kohtumisel videot sisse. Kaugtöö kokkulepete sõlmimine võib tunduda iseenesest lihtne asi, kuid sageli päädib asi sellega, et nendest kokkulepetest saab üks järjekordne nimekiri või paber sahtlis, ning tegelikku kasutegurit igapäeva töös ei järgne. Konsultatsiooni käigus selgitame, miks see nii on ja anname nõu, kuidas luua toimivad kaugtöö kokkulepped, mis aitavad viia koostöö järgmisele tasandile.

Kuidas tõsta meeskonnaliikmete kaasatust kaugtööl?

Kaug- ning hübriidtöös on raskem hoida osalejate tähelepanu. Sageli muutuvad koosolekud rutiinseks, ning osalejad leiavad end mõne aja tegelemas muude kõrvaliste tegevustega (näiteks lugemas e-kirju). Kuidas seda vältida? Selleks jaoks on olemas mitmeid parimaid praktikaid ja nippe. Esimese asjana kaardistame erinevad kohtumised ja koosolekud ja mõtestame lahti erinevate koosolekute eesmägi. Sealt edasi vaatame, kas mõne koosoleku saaks ära jätta või asendada muu tegevusega, mis hoiab kõigi aega kokku. Ning, kui koosolek on vajalik, siis vaatleme, kuidas juba kohtumise nimega tekitada selge arusaam, mida on osalejatelt oodatud. Ning sealt edasi juba näitame, kuidas kohtumist või koosolekut üles ehitada nii, et osalejad oleksid haaratud.

Kuidas luua efektiivne kommunikatsioonistrateegia kaugtöös?

Informatsiooni üleküllus, või puudus on kerged tekkima hajusa töökorralduse puhul. Konsultatsiooni või koolituse käigus aitame luua toimiva kommunikatsioonistrateegia alustades informatsiooni kaardistamisest, pudelikaelade leidmisest, ning lõpetades õigete kommunikatsiooni-, digi – ja sidevahendite valikuga.

Kuidas motiveerida töötajaid, kes on kaugel, ja vähendada läbipõlemise riski?

Hajusa töökorralduse puhul kipuvad töötajad pigem rohkem, kui vähem tööd tegema. Tööpäevad venivad pikaks, pause tehakse liiga vähe, ning sotsiaalne isoleeritus võib mõjuda halvasti meeleolule ja motivatsioonile. Mitmed orgaisatsioonid on püüdnud luua erinevaid virtuaalseid meeskonnaüritusi – kuid ka need on tasapisi inimesi hoopis demotiveerima hakanud. Mida siis teha? Anname nõu, kuidas taas luua kontakt oma töötajatega (ka hajustalt), ning vältida seeläbi motivatsiooni langust ja läbipõlemist.

Kuidas valida sobivad digitööriistad igapäevatööks?

Digitaalsete kommunikatsiooni ja koostöö tööriistade valik on läinud meeletult laiaks ja väga raske on nende vahel orienteeruda. Sageli päädib see sellega, et kas: a) hoidutakse uute tööristade kasutuselevõtust või b) võetakse neid kasutusele liiga palju, või c) erinevad osakonnad asuvad tööle eri vahenditega tekitates nii digikanalite ülekülluse ja vajaduse informatsiooni duplikeerida. Siin saamegi meie Targa Töö Ühingust abiks olla, andes nõu, kuidas luua toimiv igapäevane koostöö ja suhtlus võimalikult väheste kuid seejuures efektiivsete tööriistade abil.

Kuidas juhtida enda ja meeskonna aega paremini?

Meie ühingu pikaaegne eestvedaja Ave Laas on nagu hunt kriimsilm – läbi aja on tal alati olnud mitu ametit korraga käsil. Just enda praktilistest vajadustest lähtuvalt on ta endale selgeks teinud aja juhtimise parimad praktikad. Ta rakendab neid ise igapäevaselt – ning jagab hea meelega oma kogemust ka teistega.

Kuidas anda konstruktiivsest ja arengut soosivat tagasisidet?

Tagasiside on üks võimsamaid tööriistu igasuguse koostöö (olgu virtuaalne või tavaline) tõhustamiseks. Sirja Sulakatko on koondanud enda teadmistepagasisse parimad praktikad tõhusa tagasiside andmisest nii teadusuuringutest kui ka reaalelust. Juba 60min abil on võimalik anda osalejatele nii teoreetilised tööriistad kui ka võimalus praktiliselt harjutada tagasiside andmist.

Kui Sa tunned, et sinu organisatsioon vajaks teadmistesüsti paindlike töövormide teemal, siis võta meiega julgelt ühendust, ning leiame sobivaima lahenduse.

30 minutit

TASUTA konsultatsioon

Kohutsutevaba konsultatsiooni käigus leiame kiired lahendused Sinu kaugtööalastele küsimustele või kaardistadame koos sinu organisatsiooni töötajate koolitusvajadused.

Broneeri
Tagasiside organisatsioonidelt

"Koolitus oli tore ja meeldis, et see oli praktiline, mis erines sellest, mida oleme varem teinud."

Viktoria MishinaPersonalispetsialist, Rail Baltic Estonia OÜ