Skip to main content
(IT) õppimine

PARE eripreemia soolise võrdõiguslikkuse edendamise eest: Women In Tech | Telia

Women In Tech | Telia 2022 programmi lõpetajad

Käesoleval aastal anti Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE poolt välja eripreemia Teliale “Women In Tech | Telia programmi” elluviimise eest koostöös Targa Töö Ühinguga.

Women in Tech | Telia (Naised tehnoloogias) näol on tegu Telia ja Targa Töö Ühingu koostöös ellu kutsutud programmiga, kus 50-l naisel avanes võimalus asuda ümberõppele ning saada seeläbi paremaid võimalusi IT-sektorisse sisenemisel.

Programm oli kõigile osalejatele tasuta ja kestis 5 kuud (september 2022 – jaanuar 2023). Programm tugines mahukale IT-teemalisele e-kursustele Courseras, millele lisandusid täiendavad kohtumised igal kolmandal nädalal Telias arendamaks osalejate pehmeid oskusi karjääripöörde toetamiseks. Tänu paindlikkusele, mis tuleb e-õppest sai iga osaleja oma õppeaega vastavalt oma kohustustele kohandada, mistõttu sobis programm ka neile, kes käivad täiskohaga tööl ja/või kasvatavad lapsi.

Programmi lõpus lahendasid õppuritest tiimid praktilisi ülesandeid UX, andmeanalüüsi ja projektijuhtimise valdkonnast. Ülesanded olid antud Telia töötajate poolt, ning neid esitleti praktikutest koosnevale paneelile. Programmi lõpus suundusid osalejad praktikale, tööle või edasi õppima valitud erialal. Juba ainuüksi Telia ise värbas programmist mitu osalejat.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on „Eestis tehnoloogiavaldkonnas puudu vähemalt 7000 inimest. Naiste suurem hulk IT- ja tehnoloogiasektoris aitaks seda tühimikku natukenegi leevendada. Ühtlasi aitaks naiste suurem esindatus tehnoloogias vähendada otseselt palgalõhet, sest tehnoloogiasektori keskmine palgatase on kõrgem kui enamikus teistes valdkondades,“ ütles Visse.”

Järgnev video võtab kokku 2022 programmi ellukutsumise põhjused ja edulood. Eriline tänu meie poolt Pirkko Saarele (fotol, Telia, personalijuht), Ingrid Viinapuule (Telia, personalidirektor), Elo Võrgule (Telia, toetustegevuste juht) ja Marleen Rootammele (Targa Töö Ühing, Work in Tech ja Women In Tech | Telia programmijuht), tänu kellele sai koostöö niivõrd ägeda hoo sisse, ja tõi ka mitmeid edulugusid karjäärimuutuste näol.

Veel on hea meel tõdeda, et Telia toetab ka käesoleval aastal programmi elluviimist. Loe lisa programmi ja kandideerimise kohta meie ümberõppe programme koondavalt kodulehelt.

Pirkko Saar, Telia