FREELANCE

Freelance on Erasmus+ toel ellu viidav projekt.

24 kuud vältava projekti käigus luuakse digitaalsed ja kaasaegsed õppevahendid vabakutselistele teenusepakkujatele.

Projekti eesmärk on toetada eraettevõtlust, mis omakorda aitab suurendada üksikisikute autonoomiat ja sissetulekuid, ning võimet kohaneda muutustega töömaailmas.

Projekti eestvedajaks on Targa Töö Ühing, ning partneriteks PARE (Eesti), University of Dubrovnik (Horvaatia), IHF (Belgia), IDP (Itaalia), ja Internet-Web-Solutions (Hispaania).

30 minutit

1:1-le kohtumine

Tutvustame projekti raames loodud õppemoodulit.

Broneeri kohtumise aeg

Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.