15a kogemust kaugtöö teemal

Oleme mittetulundusühing, kes tegutseb Eestis juba pea 15 aastat, ning kogub enda alla oskusteavet paindlike töövormide juurutamise ja kasutamise osas. Meie tegevused võib jagada kolme valdkonda:

Tugi organisatsioonidele

Koolituse ja nõustamise käigus aitame läbi mõelda, millised võimalused on organisatsioonis paindlike tööviiside edendamiseks. Lisaks anname igal aastal välja Kaugtöö Tegija märgist, mis toetab organisastioone mainekommunikatsioonis.

Koolitused eraisikutele

Viime koostööpartnerite toel läbi eraisikutele mõeldud ümber- ja täiendõppekoolitusi eeskätt virtuaalse meeskonnatöö ja digiteemadel. Meie viimase aja suurimaid projekte selles vallas on “Work In Tech”

Uuringud ja projektid

Rahvusvahelised ja kohalikud uuringud ning projektid paindlike töövormide teemal.
Osaleme rahvuvahelistes projektes ja uuringutes (nt. Erasmus+ KA1-3) kui ka kohalikes projektides ja uuringutes (nt. Tööandjate Keskliidu poolt tellitud uuring Kaugtöö teemal).

Saame tuttavaks ja arutame koostöövõimalusi.

Huviga ootame võimalust Sinust rohkem kuulda. Kohtumisega ei kaasne lisakohustusi.