Skip to main content
Kaugtöö

Uued nõuded kaugtöö korraldamisel

By November 22, 2022February 11th, 2023No Comments

Statistikaameti andmetel töötab kodukontoris iga neljas Eesti töötaja. Kaugtöö on muutunud uueks normaalsuseks, kuid kes ja mil määral vastutab kaugtööd tegeva töötaja tervise eest oli siiani ebaselge. Sestap võibki Töötervise- ja tööohutuse seadusest leida uusi ja täpsemaid seadusepügalaid.

Täienenud seaduse järgi sisutatakse kaugtöökoht tööandja ja töötaja kokkuleppel. Tööandjal on kohustus koolitajada töötajat ohutu kaugtöö tegemise teemadel. Seejuures tuleb tööandjal:

  • kajastada töö iseloomust tulenevad võimalikud riskid töökeskkonna riskianalüüsis ning kaugtöö erisusi arvestades rakendama abinõusid töötaja terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • juhendada töötajat enne kaugtööle lubamist ning regulaarselt vastavalt vajadusele, arvestades kaugtöö erisusi
  • tagada tööülesannete täitmiseks sobilikud töövahendid
  • korraldada töötaja tervisekontrolli
  • uurida tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi
  • maksta haigushüvitist

Lõplik vastutus oma tervise eest lasub aga töövõtjal, kellel on uuenenud seaduse järgi kohustus järgida tööandja poolt tehtud soovitusi/ettekirjutusi.