Skip to main content
KaugtööUncategorized @et

Aina enam töötajaid eelistab töökohti, mis pakuvad paindlikke töövõimalusi – vaata, kes pakub paindlikke töövõimalusi Eestis.

By June 27, 2022No Comments

Statistikaameti hiljutise uuringu kohaselt teeb praegu Eestis kaugtööd 28% hõivatud inimestest. See on kasvanud just eriti viimasel kahel aastal, kus olukord soosis just kodust töötamist. Võrdluseks, et kümme aastat tagasi tegi kaugtööd 7,3% hõivatutest. Seejuures märgib  igapäevasel värbamisega tegelev Käthe-Riin Tulli, et umbes 70 protsenti värbamisettevõtte kaudu tööle kandideerijatest soovib kas täielikult või osalise ajaga kaugtööd teha. Eesti näited ja statistika resonoreeuvad McKinsey poolt USA-s läbi viidud uuringuga, mille kohaselt on paindlikkus kolmas oluline näitaja (palga ja karjäärivõimaluste kõrval), mis paneb inimest ühte töökohta teisele eelistama.

Ka Eestis on mitmed organisatsioonid mõistnud, et pakkudes paindlikke töövõimalusi, saavad nad töötajate soovidele vastu tulla, kasvatades seeläbi töötajate pere-ja eraelu tasakaalu, motiveeritust, produktiivsust, rahulolu, jms. Neid organisatsioone on kindlasti rohkem, kui oleme jõundud oma Kaugtöö Tegija märgisega pärajata – kuid heaks teerajajaks ja kvaliteedi näitajaks on Kaugtöö Märgist omavad 195 organisatsiooni kindlasti.

Vaata, kes on need organisatsioonid, kes pälvisid Kaugtöö Tegija Märgise 2022 aastal.