Skip to main content
Kaugtöö

Kuuenda Kaugtöömärgise konkursi fookuses on töötaja toetamine muutuvates oludes

Targa Töö Ühing kutsub nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioone kandideerima Kaugtöö Tegija märgise konkursil.

Alates 19. maist ootab Targa Töö Ühing organisatsioone kandideerima Kaugtöö Tegija märgisele. Juba kuuendat aastat toimuva konkursi koostööpartneriteks on tänavu tarkvaraettevõte Helmes, nõustamisettevõte Miltton New Nordics ja personalijuhte ning töötajaid toetav kogukond PARE. Fookusteemaks on sel aastal töökeskkonna jätkusuutlikkus. 

Miltton New Nordicsi muutuste juhtimise nõustaja Eva-Maria Kangro sõnul on juhtide ja meeskondade peamine ülesanne kujundada vastutustundlikku töökultuuri, mis toetab kohanemist muutlike oludega. “Üheks läbivaks teemaks organisatsioonide arengu toetamisel on kujunenud inimeste juhtimine hübriidreaalsuses – kuidas töötajate vaimset heaolu ja produktiivsust toetades ning looduse suhtes vastutustundlikult tegutsedes tööelu parimal viisil edasi viia.” 

Helmese personalijuht Maris Viires nimetas hübriidtöö suurimate väljakutsetena  kaasava ja efektiivse kommunikatsiooni hoidmist, innovatsiooni soodustamist ja tugeva tiimitunde säilitamist. “Olgugi, et kaugtöö on Helmesele omane ja oleme seda paindlikus formaadis aastaid praktiseerinud, näeme meiegi pidevalt lahendamist vajavaid kohti. Kaugtöö muudab tihti ka keerulisemaks töö- ja pereelu vahelise tasakaalu hoidmise, vähendab füüsilist aktiivsust ning väheneb vabas vormis suhtlemine kolleegidega,” selgitas Viires. 

Konkursi perioodil lahendavadki näiteks Helmese ja avalik-õigusliku organisatsiooni Eesti Rahvusringhäälingu meeskonnad kaugtööga seotud väljakutseid katsetades uutmoodi praktikaid, kuidas omavahelist koostööd parandada. Näiteks proovivad tarkvaraettevõtte Helmes personali- ja turundustiimid paari nädala jooksul osade koosolekute õue viimist, suurendades nii inimeste füüsilist aktiivsust. ERR-i turundusosakond soovib arendada koosloomet ning eksperimendi eesmärgiks ongi soodustada ideede tekkimist, arendamist ning ühist tegutsemist.

Saadud õppetundidest räägivad eksperimentide läbiviijad Kaugtöö Märgise pidulikul üleandmisüritusel ning katsetuste sisu ja järeldused leiab ka Targa Töö Ühingu Facebooki lehelt. 

Targa Töö Ühingu juht Ave Laas lisas, et kaugtöö tegija konkursi populaarsus aasta-aastalt kasvab ja see teeb vaid rõõmu. “See näitab, et kaugtöö ja paindlikkus ei ole ainult mõne kitsa valdkonna privileeg, vaid väga oluline osa meie tänasest töömaailmast. Võiks isegi öelda, et sellest on saamas meie töökultuuri vundament,” ütles Laas.

Kandideerimine on avatud 8. juunini ning märgise saajad kuulutatakse välja 17. juunil.

Kuidas konkursil osaleda? 

  • Kaugtöö Tegija märgisele saab kandideerida 19.maist kuni 8.juunini.
  • Kandideerima oodatakse nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioone.
  • Osalemiseks tuleb täita eneseanalüüsi ankeet.
  • Erikategoorias „Parim kaugtööd soosiv juht“ saab esitada juhte, kes paistavad organisatsioonis silma paindlike tööviiside juurutamisega. Selles kategoorias on oodatud osalema ka juba eelmistel aastatel märgise saanud ettevõtted. 
  • Märgise saajad kuulutatakse välja pidulikul üritusel 17. juunil.

Fakte konkursist:

  • Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mis näitab, et ettevõte soosib paindlikke tööviise ja on sellega eeskujuks ka teistele.
  • Täna on Eestis kaugtöömärgis üle 160-l organisatsioonil. Mõned näited: Sorainen, Eesti Töötukassa, Justiitsministeerium, Wise (endine Transferwise), Häirekeskus, Omniva, jpt. Kaugtöö Märgise saanud organisatsioonide nimekirjaga saab tutvuda Targa Töö Ühingu aadressil smartwork.ee.
  • Parima kaugtööd edendava juhi tiitlit on välja antud juba neljal korral. Eelmisel aastal pälvis selle Norma AS juht Peep Siimon.
  • Märgis antakse välja kolmeks aastaks ja seda saab pikendada. 

Jälgi konkursi tegemisi Targa Töö Ühingu Facebooki lehel ning kodulehel aadressil smartwork.ee

Lisainfo ja kõneisikud ajakirjanikele: 

Ave Laas, tegevjuht
Targa Töö Ühing 

ave@smartwork.ee 

 

Maris Viires, personalijuht

Helmes

+372 5556 5210

maris.viires@helmes.com 

 

Eva-Maria Kangro, muutuste juhtimise nõustaja

Miltton New Nordics

 +372 5850 1310

eva-maria.kangro@miltton.com