Targa töö ühing

ME EI KÄI TÖÖL, ME TEEME TÖÖD!

Tundub rumal küsida, et “miks tark töö?” – kõik tahavad ju targalt töötada. Paraku on Eestis veel küllalt ametikohti, kus olulised on “tagumiktunnid” ja mitte töö tulemus.

Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Märksõnad on paindlikkus, partnerite koostöö, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine.

Tark töökorraldus aitab meie hinnangul kaasa:

 • regionaalsele arengule;
 • tööhõivele ja targa töökorralduse levikule;
 • ressursside otstarbekamale kasutusele;
 • loodushoiule.

Targa Töö Ühing peab oluliseks:

 • Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt.
 • Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus ning kus töö tegemise aeg ja koht valitakse selle järgi, kus see on kõige tulemuslikum.
 • Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus inimestel on suurem vabadus oma töötamise aja, koha ja viisi valikul, samuti ka suurem vastutus töö tulemuse ja oma karjääri eest.
 • Maapiirkondade arengut, kus võtmesõnaks on ettevõtlikkus, töökohad ja arengut toetavad hoiakud.

Naistele suunatud ümberõppe programm: “Work in TECH”

Covid-19 järgne maailm hõlmab endast väljakutseid nii tööandjatele kui töötajatele, sh:

 • Suurenenud töötuse määr, mis tuleneb: 
  • üldisest majanduse jahtumisest ning tööhõive langusest teatud sektorites
 • Suurenenud vajadus IT oskustega töötajate järgi, mis tuleneb
  • suurenenud kaugtöö osakaalust -> vajadus toetada majasiseseid töötajaid IT alastes küsimustes
  • suurenenud vajadus/ootus veebipõhiste teenuste järele -> arendada olemasolevaid ja uusi veebipõhiseid teenuseid, vajadus toetada kliente tehnilistes küsimustes, jne

Seega on olulisem kui kunagi varem koolitada ja pakkuda ümberõppe võimalusi, et:

 • võimaldada töövõtjatel leida tööd uutes sektorites ja positsioonidel, ning 
 • pakkuda tööandjatele võimalust valida oskuslikemate kandidaatide seast

Siinkohal korraldabki Targa Töö Ühing Google,org. Coursera, INCO akadeemia, Sotiaalministeeriumi ja Töötukassa abiga koolitusprogrammi, mille järel on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele, sh:

 •         IT alane (kliendi)tugi
 •         Tõrkeotsing
 •         Võrguprotokollide spetsialist
 •         Pilvandmetöötluse spetsialist
 •         jms.

Programmi sihtrühmaks on Eestis elavad naised, kes on näiteks: hiljuti kaotanud töö, ning neil on raske leida tööd sektoris, kus nad on siiani töötanud; olnud pikalt lastega kodus; huvitatud karjäärivõimalustest, mida pakub IT valdkond; jt.

Õppijad läbivad ci 10 kuulise programmi, mis koosneb:

 • Iseseisvast õppest, mille raames tuleb igal õppijal läbida Coursera kursus IT Support Specialist (maht 153h) *
 • Eestis kohapeal toimuvast kontakt- (või kaug-) õppest, mille raames arendatakse järgmisi oskusi:  digitaalne kirjaoskus, produktiivsuse saavutamine kaugtööl, klienditeenduse põhialused, jne.  
 • Praktikast ettevõttes kohapeal (kestvus ci 2-6k)

Loe lisa kursuse kohta SIIT.

Märgis

Kaugtöö Tegija

Alates 2017. aastast annab Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgist.

Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi. Märgist  on võimalik taotleda kord aastas ning sel aastal toimub kandideerimine 2.-21. maini.

Tulemused tehakse teatavaks 31. mail toimuva rahvusvahelise kaugtööpäeva raames. Siis selguvad ettevõtted, kes Kaugtöö Tegija 2017 märgise omandavad.

Osalema on oodatud kõik nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted. Kandideerimistingimustega saab tutvuda siin.

Kaugtöö Tegija märgise konkursi partnerid on Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE).

Kuidas osaleda?

Osalemine on lihtne.

 1. Kandideerimiseks täitke ankeet: lühiküsimustik organisatsiooni kaugtöö rakendamise kohta ja saatke illustreeriv foto kaugtöö rakendamisest ettevõttes.
 2. Kandideerimisaja jooksul saavad kõik ettevõtted ka nõu küsida oma ala parimatelt spetsialistidelt. Lisaks on 50 esimesel soovijal võimalik laenutada Elisa MiNT mobiilseid internetipulki, mis võimaldavad kontorist väljas töötada, ilma et peaks muretsema internetiühenduse puudumise pärast.
 3. Kvalifitseerumisel saadetakse ettevõtte kontaktisikule täpsemad juhised märgise edaspidiseks kasutamiseks. Tulemused tehakse teatavaks smartwork.ee lehel 31. mail 2017 ehk rahvusvahelisel väljastöötamise päeval.
 4. Soovi korralärkige end osalejaks ka Facebooki ürituse lehel Kaugtöö Tegija 2017.

Tunnustamine

Kvalifitseerunud osalejad võivad kasutada ettevõtte materjalides Kaugtöö Tegija 2017 märgist.

Kõigi osalejate vahel loosib Elisa välja auhindu, mis lihtsustavad koha- ja ajapaindlikku töötamisviisi. Eriauhind antakse välja parima foto saatnud ettevõttele.

Pole veel kaugtöötamist proovinud?

Loe lähemalt, mis on kaugtöö ja kuidas sellega alustada. Lisaks saad ajavahemikul 8.-21. mai küsida kaugtööteemalisi küsimusi Elisa spetsialistidelt.

Projektid

Targa töö ühingu projektid

Targa töö ühing on koos oma koostööpartneritega viinud ellu mitmeid põnevaid projekte.

Rahvusvahelise projekti “Get Online Week” raames toimus Eestis vlogide konkurss “Tark Youtuber”, eesmärgiga tõsta ja propageerida digipädevusi ja nutioskusi.

GET ONLINE WEEK 2013-2017

2015 a. viis Targa Töö Ühing ellu projekti E-europa, mille raames tutvustati Eesti noortele Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Komisjoniga suhtlemisvõimalusi kasutades selleks sotsiaalmeedia ja interneti abi.

E-EUROPE

Koostöös Microsoft Eestiga korraldas Targa töö ühing Väljas Töötamise Päevi.

VÄLJAS TÖÖTAMISE PÄEV 2015-2016

 

 

 

Loe lähemalt meie projektide kohta SIIT.

Targa töö ühingu eestvedamisel on tehtud mitmeid uuringuid ja analüüse nii kaugtöö kui targa töö teemal üldisemalt.

Hiljutised uuringud:

● 2020 kokkuvõte Kaugtöö Tegija Märgise konkursile laekunud ankeedidest
● 2020 koostöös EBS magistrandi Kerly Tosveliga läbi viidud uuring: “Kaugtöö korraldamine ja toetamine Eesti ettevõtetes” (pälvis parima magistritöö tiitli ülikooli sees)

Targa Töö Ühingu teenused

Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja kaugtöö süsteemsel rakendamisel. Kaugtöö läbimõeldud ja süsteemne rakendamine võib tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Kaugtöö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse ja vara säilimise osas.

Koolituse ja nõustamise käigus aitame läbi mõelda, millised võimalused on organisatsioonis kaugtöö kasutusele võtuks, mida juba kasutatakse ja mis on selle plussid ja miinused. Samuti käime läbi kaugtööga seotud riskid nii organisatsiooni, juhi, töötaja kui meeskonnatöö seisukohalt.

Rohkem infot:

Ave Laas, ave@smartwork.ee, 5045943

Sirja Sulakatko, sirja@smartwork.ee, 53460478