Skip to main content
Kaugtöö

Uuring: Eesmärkide seadmise ja planeerimisoskus aitavad tõsta heaolutunnet

By April 26, 2022April 29th, 2022No Comments

Kaug- ning hübriidtööl on mitmeid kasulikke külgi, millest tuntumad on kindlasti paindlikkus, aja kokkuhoidmine sõitudelt, kõrgem produktiivus, jms. Siiski, igal medalil on ka oma varjupool, ja nii on täheldatud ka negatiivseteid teguriteid, mis seotud kaugtööga. Näiteks suurenenud (tunnetuslik) stressitase, vaimne isoleerituse tunne, suurenenud vastutus, mis võivad kõik mõjuda negatiivselt kaugtööd harrastava inimese heaolutundele. Siiski, on teada ka mitmeid häid praktikaid, kuidas antud negatiivseid mõjutegureid vähendada, või ennetada sootuks.

Ühes  2007a läbi viidud uuringus (1) võeti fookusesse seos inimeste tunnetusliku heaolu ja eesmärki seadmise ning planeerimise oskuste vahel. Uuringu käigus viidi ühes grupis läbi eesmärkide seadmise ja planeerimise koolitused, ning kontrollgrupis neid läbi ei viidud. Tulemus näitas, et isikud, kes olid läbinud planeerimise ja eesmärkide seadmise koolituse, hindasid oma heaolu teatud aja möödudes kõrgemaks, kui isikud, kes koolitust ei läbinud.

See, kokkuvõtlikult võib öelda, et organisatsiooni vaatest tasub töötajate seas läbi viia eesmärkide seadmise ja planeerimise koolitusi, et tõsta seeläbi töötajate heaolutunnet. Üksikisiku seisukohalt tasub aga lugeda või uurida erinevaid postitusi ja koolitusvideosid samadel teemadel, et suurendada oma heaolutunnet.

 

-> Loe lähemalt, mis vahe on SMART ja POWER eesmärgistamise strateegiatel.

(1) Increasing well-being through teaching goal-setting and planning skills: results and brief intervention, MacLeod, Andrew et al., 2007