Kaugtöö Tegija märgis

Mis on Kaugtöö Tegija märgis?

Kaugtöö Tegija on digitaalne märgis, mida kasutada tööandja- ja organisatsiooni mainekommunikatsioonis. Kõik ettevõtted, kes konkursil kvalifitseeruvad, saavad õiguse märgist tulevikus oma kommunikatsioonis kasutada. Märgis antakse välja kolmeks aastaks. Seejärel saab soovi korral märgist pikendada. Kaugtöö Tegija märgisekonkurss toimub kevadeti.

 • Konkursi tingimused

  Organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.

  Kandideerimistingimused:

  • Vähemalt üks töölepinguga töötaja, kes ei kuulu äriregistri sissekande alusel organisatsiooni juhatusse ega omanikeringi.
  • Organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.
  • Vastutustundlik käitumine:
   • maksuvõla puudumine,
   • ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud,
   • ei ole pankrotis ega likvideerimisel

  Kandideerimiseks peab organisatsioon täitma elektroonilise sooviavalduse, mis koosneb kahest osast:

  1. Üldandmete ankeet
  2. Lühiküsimustik organisatsiooni kaugtöö rakendamise kohta

  Juhul kui organisatsioon vastab kandideerimistingimustele, saadetakse organisatsioonile vastus koos registreerimiskinnitusega ja märgise kasutamise juhistega meilile. Muuhulgas edastatakse link märgise allalaadimiseks.

  Märgist antakse välja kolmeks aastaks, seejärel saab märgist pikendada. Kõiki aeguva märgisega ettevõtteid teavitatakse ja pakutakse pikendamisvõimalust.

  Lisaküsimuste korral kirjutage ave@smartwork.ee.

 • Partnerid

  Elisa Eesti, konkursi ellukutsuja ja partner

  Elisa on tarku tööviise, sh kaugtööd praktiseerinud juba üle viie aasta. Aja- ja kohapaindlikult töötab ettevõttes juba enamus ehk 82% meeskondadest. Tarkade tööviiside teadlik arendamine on end ära tasunud, kuna ettevõttesisesed uuringud näitavad, et vabadus töötamise aega ja kohta valida tõstab töötajate rahulolu ning võimaldab oma tööd tulemuslikumalt teha. Kaugtöö kõrval on Elisa kasutusele võtnud ka teisi targa töö lahendusi, et pakkuda paindlikkust ka neile, kelle tööiseloom nõuab füüsilist kohalolekut. Nii on esindustes kasutusel kuuetunnised tööpäevad ja varasemalt on telemüügiosakonnas testinud ka neljapäevase töönädala formaati.

  „Kaugtööst on saamas tavapärane igapäeva töökorralduse osa juba paljudes Eesti ettevõtetes. Olulise tähtsusega on olnud aga 2020. aasta, mis on loonud uusi käitumisharjumusi ja õppimisvõimalusi kohapaindlikuma tööga sina peale saamiseks ja uute tegijate sünniks. Tarkade tööviiside edendajana ja Kaugtöö Tegija märgise konkursi eestvedajana soovime ka ise jätkuvalt näidata eeskuju ja jagada kogemusi, kuidas muutustega kergemini kohanduda ja targemalt oma tööd teha.“

  Kaija Teemägi, Elisa personalivaldkonna juht

  Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, konkursi partner

  Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE  eesmärk on toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eestis tegutsevates organisatsioonides. PAREs on üle 400 liikme ning ühing on personalitöö ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis.

  “2020. on kaugtöö arengule märgiline aasta. Tehnoloogia areng on juba aastakümne jooksul muutnud seda, kuidas me töötame, kuid koroonapandeemiast põhjustatud kriis kasvatas hüppeliselt organisatsioonide arvu, kus kaugtöötamine kasutusele võeti. Kaugtöö märgis toob esile organisatsioonid, kes on paindlike töövormide kasutamises eeskujuks ning kus kaugtöötamine on läbimõeldud. Need on organisatsioonid, kelle kogemus ja praktika kaugtöö rakendamisel inspireerib ja julgustab ka teisi paindlikke töövorme rakendama.”

  Kärt Kinnas, PARE tegevjuht

 • Korduma kippuvad küsimused

  Mis on Kaugtöö Tegija märgise konkurss?

  See on Targa Töö Ühingu ja Elisa ellukutsutud projekt, edendamaks kaugtööd Eestis ja tunnustamaks neid ettevõtteid, kes kaugtöövõimalusi oma töötajatele pakuvad. Kaugtöö Tegija märgis antakse välja juba viiendat aastat.

  Millal toimub konkurss 2021. aastal?

  Kandideerida sai 3.-28. maini 2021.  Märgise saajad kuulutati välja 9. juunil Elisa Stage’il live-ülekandes.

  Miks võiks Kaugtöö Tegija konkursist osa võtta?

  Kaugtöö Tegija annab võimaluse tunnustada neid, kes kaugtöötamist oma ettevõttes rakendavad ja innustada proovima neid, kes veel ei ole kaugtöötamisega nii palju kokku puutunud. Kandideerimise käigus saavad nii töötajad kui ka juhid analüüsida, kuidas kontorist väljas töötamine sujub ning teha selle põhjal järeldusi.

  Märgis on heaks võimaluseks näidata, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada.

  Kes kandidaate hindab? 

  Kandidaate hindab valdkonna ekspertidest koosnev žürii. 2021. aastal kuuluvad žüriisse Kaija Teemägi (Elisa), Ave Laas (Targa Töö Ühing), Kärt Kinnas (PARE) ja Maret Maripuu (Tööinspektsioon).

  Kui kaua märgis kehtib?

  Märgis kehtib kolm aastat. Seejärel on võimalus märgist pikendada, analüüsides vahepealsel ajal toimunud muudatusi ja arenguid ettevõttes. Kõik aegunud märgise omanikega võetakse ühendust ja selgitatakse pikendamise võimalusi.

  Mida teha, kui ettevõtte märgis on aegunud?

  Ettevõte  on teretulnud soovi korral märgist pikendama. Näiteks 2018. aastal märgise saanud ettevõtete märgis aegub 2021. aastal. Kõigi nende ettevõtetega võtab ühendust Targa Töö Ühing ning selgitab võimalusi.

  Kuidas märgist oma ettevõtte kommunikatsioonis kasutada?

  Märgis on heaks näiteks selle kohta, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada. Märgist on sobilik kasutada ettevõttega seotud materjalides (sh koduleht, töökuulutused jms). Täpsem info saadetakse märgise saajatele meili teel.

  Miks nomineerida juhte erikategoorias “Parim kaugtööd soosiv juht”?

  Juhtimisel on kaugtöö toimimises võtmeroll. Kaugtöö saab ettevõttes tõesti hästi toimida siis, kui organisatsioonis on avatud mõtteviis ja töötajate ning juhtide vahel valitseb usalduslik koostöö, mis lubab tööd paindlikumalt teha, olenemata asukohast.

 • Taotlus

  Küsimustik

  2021. aasta kandideerimine on selleks korraks lõppenud! Aitäh kõigile kandideerijatele!

  Märgise saajad ja parim kaugtööd soosiv juht selguvad 9. juunil kl 14 live-ülekandes Elisa Stage’il. Liitu siin:  elisastage.ee/kaugtoo

 • Märgise saanud ettevõtted

  2021. aasta seisuga on kehtiv kaugtöömärgis järgmistel organisatsioonidel:

  • Acino Estonia OÜ (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • ACNielsen Eesti OÜ (märgis saadud 2020)
  • Advokaadibüroo COBALT (märgis saadud 2021)
  • Advokaadibüroo Sorainen AS (märgis saadud 2020)
  • AFS IT Services Estonia OÜ (märgis saadud 2020)
  • AgileWorks AS (märgis saadud 2019)
  • All Media Digital OÜ (märgis saadud 2019)
  • Ambientia (märgis saadud 2020)
  • Amello Raamatupidamisteenused (märgis saadud 2021)
  • Anija Vallavalitsus (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Apranga Group (märgis saadud 2020)
  • ASA Quality Services OÜ (märgis saadud 2020)
  • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (märgis saadud 2020)
  • Blender OÜ (märgis saadud 2020)
  • Bolt (endine Taxify) (märgis saadud 2019)
  • Creditinfo Eesti AS (märgis saadud 2020)
  • Danpower Eesti AS (märgis saadud 2021)
  • DHL Express Estonia AS (märgis saadud 2021)
  • DPD Eesti AS (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Fujitsu Estonia (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • eAgronom (märgis saadud 2021)
  • Eesti Energia kontsern (märgis saadud 2020)
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS (märgis saadud 2018/pikendatud 2021)
  • Eesti Geoloogiateenistus (märgis saadud 2019)
  • Eesti Haigekassa (märgis saadud 2019)
  • Eesti Keele Instituut (märgis saadud 2021)
  • Eesti Kontsert (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ (märgis saadud 2018/pikendatud 2021)
  • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (märgis saadud 2019)
  • Eesti Rahvakultuuri Keskus (märgis saadud 2020)
  • Eesti Töötukassa (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Elektrilevi OÜ (märgis saadud 2019)
  • Elisa Eesti (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Ellex Raidla Advokaadibüroo (märgis saadud 2020)
  • EnterTraining OÜ (märgis saadud 2020)
  • Erametsakeskus SA (märgis saadud 2021)
  • ERGO Insurance SE (märgis saadud 2021)
  • Estonian Business School SA (märgis saadud 2020)
  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (märgis saadud 2020)
  • Evolution Gaming (märgis saadud 2017/ pikendatud 2021)
  • Fiizy OÜ (märgis saadud 2020)
  • Finestmedia AS (märgis saadud 2021)
  • Fitek AS (märgis saadud 2020)
  • Gjensidige Eesti filiaal ADB (märgis saadud 2019)
  • Go Group AS (märgis saadud 2020)
  • GoTravel AS (märgis saadud 2019)
  • Grant Thornton Baltic OÜ (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Guardtime OÜ (märgis saadud 2020)
  • Häirekeskus (märgis saadud 2019)
  • Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Havas Eesti (juriidiline nimi Idea AD AS) (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Hea meelega TÜ (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Helmes AS (märgis saadud 2020)
  • Hoolekandeteenused AS (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • HR Factory (märgis saadud 2017/ pikendatud 2021)
  • ICEFIRE OÜ (märgis saadud 2020)
  • Iglu OÜ (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • IIZI Kindlustusmaakler AS (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • IMG Numeri OÜ (märgis saadud 2020)
  • Infomedia OÜ (märgis saadud 2020)
  • Insly OÜ (märgis saadud 2018/pikendatud 2021)
  • Instar EBC OÜ (märgis saadud 2021)
  • INTRAC EESTI AS (märgis saadud 2021)
  • IPF Digital AS / IPF Digital Estonia OÜ (märgis saadud 2020)
  • Itella Estonia OÜ (märgis saadud 2021)
  • Jetoil AS (märgis saadud 2020)
  • Jobbatical OÜ (märgis saadud 2020)
  • Justiitsministeerium (märgis saadud 2020)
  • Juunika Koolitus OÜ (märgis saadud 2020)
  • Kaitseressursside Amet (märgis saadud 2021)
  • Keskkonnaagentuur (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (märgis saadud 2019)
  • Keskkonnaministeerium (märgis saadud 2020)
  • Kiusamisvaba Kool SA (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Klienditugi OÜ (märgis saadud 2020)
  • Kontaktikeskus OÜ (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Leego Hansson OÜ (märgis saadud 2019)
  •  Levira AS (märgis saadud 2021)
  • Lincona Konsult AS (märgis saadud 2019)
  • Lindström OÜ (märgis saadud 2021)
  • Logistika Pluss OÜ (märgis saadud 2020)
  • Lux Charter OÜ (märgis saadud 2021)
  • Lääne-Nigula Vallavalitsus (märgis saadud 2021)
  • Maa-amet (märgis saadud 2021)
  • Maksu- ja Tolliamet (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • MDC Max Daetwyler Eesti AS (märgis saadud 2021)
  • Messente Communications OÜ (märgis saadud 2019)
  • Mercuri (märgis saadud 2017/ pikendatud 2021)
  • Milrem LCM OÜ (märgis saadud 2019)
  • Mooncascade OÜ (märgis saadud 2020)
  • MRPeasy OÜ (märgis saadud 2019)
  • Muinsuskaitseamet (märgis saadud 2019)
  • Norma AS (märgis saadud 2021)
  • Nortal (märgis saadud 2021)
  • Norwegian-Estonian Chamber of Commerce (märgis saadud 2019)
  • Novarc Group AS (märgis saadud 2021)
  • Oilseeds Trade OÜ (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Omniva (Eesti Post AS) (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Postimees Grupp (end Eesti Meedia, märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • PCC Projekt AS (märgis saadud 2019)
  • Philip Morris Eesti OÜ (märgis saadud 2021)
  • Pipedrive OÜ (märgis saadud 2020)
  • Politsei- ja Piirivalveamet (märgis saadud 2021)
  • Proact Estonia AS (märgis saadud 2019)
  • Proekspert (märgis saadud 2017/ pikendatud 2021)
  • Profia Arvestuse OÜ (märgis saadud 2019)
  • Puidukoda OÜ (märgis saadud 2020)
  • Põllumajandusamet (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (märgis saadud 2021)
  • Päästeamet (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • PZU kindlustus (AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal) (märgis saadud 2020)
  • Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Raintree Estonia OÜ (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Ravimiamet (märgis saadud 2021)
  • Rebecca Liis Armus OÜ (endine Karsgemi OÜ) (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Recruitment Estonia OÜ (CVO Recruitment & Simplika) (märgis saadud 2019)
  • Ridango AS (märgis saadud 2020)
  • Riigikantselei (märgis saadud 2021)
  • Riigi Infosüsteemi Amet (märgis saadud 2019)
  • Riigi Kinnisvara AS (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Riigi Tugiteenuste Keskus (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • RL Raamatupidamine OÜ (märgis saadud 2019)
  • Robotex Mittetulundusühing (märgis saadud 2020)
  • Ruukki Products AS (märgis saadud 2020)
  • Saue Production OÜ (märgis saadud 2019)
  • Saue Vallavalitsus (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Scoro Software OÜ (märgis saadud 2019)
  • SEB Pank AS (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Seesam Insurance AS (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Severitas OÜ (märgis saadud 2019)
  • SimplBooks OÜ (märgis saadud 2019)
  • Sisekaitseakadeemia (märgis saadud 2019)
  • Siseministeerium (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Smart Accounts OÜ (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • SOL Baltics OÜ (märgis saadud 2021)
  • Sotsiaalkindlustusamet (märgis saadud 2019)
  • SpeakSmart OÜ (märgis saadud 2019)
  • Statistikaamet (märgis saadud 2021)
  • Stone Social OÜ (märgis saadud 2021)
  • Swedbank Grupp Eestis (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (märgis saadud 2019)
  • Tallinna Vesi AS (märgis saadud 2021)
  • Tammer OÜ (märgis saadud 2020)
  • Tammiste Personalibüroo OÜ (märgis saadud 2019)
  • Tartu Keskonnahariduse Keskus (märgis saadud 2017, pikendatud 2020)
  • Tartu Linnavalitsus (märgis saadud 2021)
  • Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond (märgis saadud 2019)
  • Tartu Ülikooli Narva Kolledž (märgis saadud 2019)
  • Telia Eesti AS (märgis saadud 2020)
  • Tervise Arengu Instituut (märgis saadud 2020)
  • Tieto Estonia AS (märgis saadud 2020)
  • Toimetaja tõlkebüroo (märgis saadud 2020)
  • Transferwise Ltd Eesti filial (märgis saadud 2019)
  • Trinidad Wiseman OÜ (märgis saadud 2021)
  • Tschudi Financial Services OÜ (märgis saadud 2021)
  • Tööinspektsioon (märgis saadud 2018/ pikendatud 2021)
  • Uptime OÜ (märgis saadud 2021)
  • Vaimo OÜ (märgis saadud 2019)
  • Velström Vallner Tohver OÜ (märgis saadud 2018, pikendatud 2021)
  • Via 3L OÜ (märgis saadud 2020)
  • Viru Haigla kontserni alla kuuluvad Pihlakodud (eakatekodud) AS (märgis saadud 2021)
  • Viru Maakohus (märgis saadud 2019)
  • Wiedemanni Tõlkebüroo AS (märgis saadud 2018, pikendatud 2021)
  • YourOffice Group OÜ (märgis saadud 2021)

   

  Parim kaugtööd soosiv juht:

  • Andres Onemar, Keskkonnaamet (2018)
  • Rain Laane, Eesti Haigekassa (2019)
  • Lauri Kinkar, Messente Communications (2019)
  • Anu Einberg, Mooncascade (2020)
  • Peep Siimon, Norma AS (2021)

   

   

   

   

   

 • LIVE-ÜLEKANNE 9. JUUNIL KL 14

  2021. aasta märgise saajad kuulutati välja 9. juunil kl 14  Elisa Stage’i live-ülekandes.

  Ülekanne on järelevaadatav SIIT.

Partnerid

Lisaküsimuste korral pöördu: info@smartwork.ee