Kaugtöö tegija

Märgis

Alates 2017. aastast annab Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgist.

Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi. Märgist on võimalik taotleda kord aastas.

Osalema on oodatud kõik nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted.

Tingimustega saab tutvuda siin.

2020. aasta kandideerimine on lõppenud! Märgise saajad selgusid 11. juunil  live-ülekandes Elisa Stage striiminguplatvormil. Vaata järele!

Kaugtöö Tegija märgise konkursi partnerid on Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE).

Partnerid

Tutvu konkursi tingimustega

Korduma kippuvad küsimused

Mis on kaugtöö? 

Teenused
704, 2014

Videokonkurss “Nutikalt Õppimine” osalejate tunnustamine

7. aprillil 2014 tunnustati Kolga Keskkoolis kõiki videokonkursil "Nutikalt õppimine" osalejaid.  Kõik valminud videod olid väga head ja žüriil oli tõsiseid raskusi paremusjärjestuse koostamisel.  Tihedas rebimises tuli videolugude konkursi üldvõitjaks 9. klass telesaate paroodiaga "Kaua [...]

204, 2014

Lahemaal tehakse kaugtööd

Lahemaa kaugtöö ja koolituskeskused toetab paindlikult kodu lähedal töötamise võimalusi. Läbi keskuse on saanud koolitusi ja tööd mitmed kohalikud inimesed. Get Online Week raames rääkisid oma tööst Laura ja Kiira. 

104, 2014

Videokonkurss Kolga koolis

Get Online Week 2014 teemanädala raames toimus Kolga Keskkoolis juba traditsiooniks saanud klassidevaheline videokonkurss. Seekord oli teemaks "Nutikalt õppimine". 1. aprillil toimus videode esitlus. Kõiki videosid saab vaadata Kolga Keskkooli Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/events/759266797425378/ 

Kaugtöö koolitused ja nõustamine

Targa Töö Ühing pakub kaugtöö rakendamise teemal koolitusi ja konsultatsioone.

Kaugtöö lühikoolitus videokõne vahendusel 1h. 100€

Tihti tuuakse edukast meeskonnatööst rääkides näited spordist. Spordis loetakse edukaks meeskondi, kes toovad võidu koju. Seda saab teha aga ainult siis, kui:

 • Iga meeskonna liige teab, mis on meeskonna eesmärk
 • Iga meeskonnaliige teab, mis on tema roll, panus ja vastutus eesmärgini jõudmisel
 • Iga meeskonnaliige on valmis ennast arendama ja arenema igapäevaselt
 • Treener ehk meeskonnajuht teab, kuidas oma meeskonda toetada väljakutsetega toimetulekuks

Keskkond, milles ettevõtted täna tegutsevad muutub väga kiiresti. Sellega seoses muutub ka töökeskkond, ning see kuidas me omavahel koostööd teeme. Selleks, et muutustega sammu pidada, on vaja jätkuvalt areneda ja arendada endas  teadmisi, oskusi ja hoiakuid uutmoodi töötamise viisidest tulenevate väljakutsetega toimetulekuks. 

Meie Targa Töö Ühingust aitame ettevõtete ja organisatsioonide meeskondadel, kes viljelevad kaugtööd, võidu koju tuua.

Kaugtöö kiirabi

Targa Töö Ühing ja Elisa avavad kaugtöö kiirabi

Seoses koroonaviiruse kiire levikuga on paljud ettevõtted sunnitud saatma oma töötajad kodutööle. Varasema kogemuse puudumisel võib see olla valulik protsess. Targa Töö Ühing ja Elisa pakuvad nõustamist ja tuge tekkinud küsimuste korral

Näiteid teemadest, mille kohta küsida:

 • Meeskonnatöö korraldamise parimad näited
 • Kodukontorite tehnilised lahendused
 • Erinevate suhtlusplatvormide kasutamine
 • Dokumentide jagamine ja hoiustamine
 • Videokoosolekute läbiviimine
 • Töötajate motiveerimine ja tulemuste mõõtmine
 • Innovatsiooni ja töökultuuri hoidmine

Küsimustele vastavad Elisa ja Targa Töö Ühingu eksperdid. Vajadusel pakutakse tuge nii telefoni, e-maili kui chati vahendusel. Jäta soovikorral oma telefoninumber sõnumiaknasse.

Projektid

Projektid

Targa töö ühingu projektid

Targa töö ühing on koos oma koostööpartneritega viinud ellu mitmeid põnevaid projekte.

“Iga kuu märtsi viimasel nädalal toimub Üle-Euroopaline digipädevuse ja nutioskuste propageerimise eesmärgil ellukutsutud teavituskampaania GetOnlineWeek. Juba teist aastat järjest toimub Eestis sellel raames vlogide konkurss “Tark Youtuber”. Vaata rohkem :…..”

GET ONLINE WEEK 2013-2017

2015 a. viis Targa Töö Ühing ellu projekti E-europa, mille raames tutvustati Eesti noortele Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Komisjoniga suhtlemisvõimalusi kasutades selleks sotsiaalmeedia ja interneti abi. 

E-EUROPE

Koostöös Microsoft Eestiga korraldas Targa töö ühing Väljas Töötamise Päevi. Vaata lähemalt …..”

VÄLJAS TÖÖTAMISE PÄEV 2015-2016

Targa töö ühingu eestvedamisel on tehtud mitmeid uuringuid ja analüüse nii kaugtöö kui targa töö teemal üldisemalt.

KONTAKT

Keskused
VÕTA ÜHENDUST

Targa töö ühing

ME EI KÄI TÖÖL, ME TEEME TÖÖD!

Tundub rumal küsida, et “miks tark töö?” – kõik tahavad ju targalt töötada. Paraku on Eestis veel küllalt ametikohti, kus olulised on “tagumiktunnid” ja mitte töö tulemus.

Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Märksõnad on paindlikkus, partnerite koostöö, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine.

Tark töökorraldus aitab meie hinnangul kaasa:

 • regionaalsele arengule;
 • tööhõivele ja targa töökorralduse levikule;
 • ressursside otstarbekamale kasutusele;
 • loodushoiule.

Targa Töö Ühing peab oluliseks:

 • Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt.
 • Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus ning kus töö tegemise aeg ja koht valitakse selle järgi, kus see on kõige tulemuslikum.
 • Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus inimestel on suurem vabadus oma töötamise aja, koha ja viisi valikul, samuti ka suurem vastutus töö tulemuse ja oma karjääri eest.
 • Maapiirkondade arengut, kus võtmesõnaks on ettevõtlikkus, töökohad ja arengut toetavad hoiakud.

Targa Töö Ühingu teenused

Targa Töö Ühingut juhib:

Ave Laas

ave@smartwork.ee

5045943

Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja kaugtöö süsteemsel rakendamisel. Kaugtöö läbimõeldud ja süsteemne rakendamine võib tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Kaugtöö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse ja vara säilimise osas.

Koolituse ja nõustamise käigus aitame läbi mõelda, millised võimalused on organisatsioonis kaugtöö kasutusele võtuks, mida juba kasutatakse ja mis on selle plussid ja miinused. Samuti käime läbi kaugtööga seotud riskid nii organisatsiooni, juhi, töötaja kui meeskonnatöö seisukohalt.

KONTAKT